29. 07. 2020
Onemocnění covid-19 změnilo životy milionů lidí na celém světě. K úspěšnému boji s chorobou přispívá i aktuální zjištění vědců z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. ...
16. 07. 2020
Komponenty do testovací aparatury v hodnotě čtyř milionů korun převzali vědci z Ústavu chemických procesů AV ČR od zástupců pražského magistrátu. „Jsem moc ráda, že se nám tímto otevírá možnost úzké spolupráce s městem. ...
05. 06. 2020
Kov charakterizují volné elektrony, které způsobují jeho velkou elektrickou vodivost. Tuto definici najdete snad v každé učebnici chemie. ...
27. 04. 2020
Navštívili jsme laboratoř, která jako jedna z mála u nás testuje materiály na výrobu roušek. Je lepší rouška bavlněná nebo syntetická? Proč nepomůže rouška napuštěná včelím voskem a je nutné holit si kvůli roušce vousy? ...
17. 04. 2020
Krátce po vypuknutí pandemie nemoci covid-19 nabídli vědci a vědkyně z pracovišť Akademie věd ČR své síly, zkušenosti i materiální a laboratorní vybavení na pomoc v boji proti šíření nového typu koronaviru. ...
18. 03. 2020
Původně měl léčit nakažené ebolou. Nyní by však přípravek jménem remdesivir mohl pomoci tuzemským pacientům s vážným průběhem nemoci COVID-19. Ministerstvo zdravotnictví totiž dočasně povolilo užití této experimentální látky v Česku. ...

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce