Zahlavi

Matematika, fyzika a informatika

12. 01. 2021
O tom, že se umělá inteligence stále více zapojuje do mnoha vědních oborů, není pochyb. Unikátní symbiózu výpočetních systémů a zkušeností astrofyziků předvedli vědci z Astronomického ústavu AV ČR a Fakulty informačních technologií ČVUT. ...
06. 01. 2021
Dostupnými metodami sice není možné stanovit, odkud přesně ze Sluneční soustavy těleso přiletělo, ale pomocí takzvané gravitační svatozáře vědci dokážou zjistit, jakým směrem se pohybovalo v atmosféře Země. ...
05. 01. 2021
Srdcem metody, která s vysokou přesností detekuje přítomnost i množství viru SARS-CoV-2 v lidských slinách, je biočip s vibrující krystalovou destičkou. ...
18. 12. 2020
Jedním z nejsilnějších vánočních symbolů je hvězda – ať už jako ozdoba stromečku a balicího papíru, nebo záře nad jesličkami s figurkou Ježíška. Čím ale ve skutečnosti ona hvězda byla? ...
15. 12. 2020
Říká se, že jeden obrázek vydá za tisíc slov. Vydá ale také za celou pravdu? S fotografiemi se dnes dá lehce manipulovat, svět jedniček a nul čím dál více rozostřuje hranice mezi realitou a iluzí. ...
01. 12. 2020
Femtosekundu dělí od běžné sekundy podobný počet řádů, jako je mezi sekundou a stářím vesmíru, tedy patnáct. Pomocí takto nepředstavitelně krátkého pulzu nyní vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy zapsali informaci do takzvaného ...

Matematika, fyzika a informatika

Vědecká pracoviště

Fyzikální výzkum pokrývá široké spektrum problémů, od základních složek hmoty a fundamentálních přírodních zákonů, zahrnující i zpracování dat z velkých urychlovačů, až po fyziku plazmatu při vysokých tlacích a teplotách, fyziku pevných látek, nelineární optiku a jadernou fyziku nízkých a středních energií. Astrofyzikální výzkum se soustřeďuje na výzkum Slunce – především erupcí, na dynamiku těles slunečního systému a na vznik hvězd a galaxií. V matematice a informatice se studují jak vysoce abstraktní disciplíny jako logika a topologie, tak i statistické metody a diferenciální rovnice a jejich numerická řešení. Přitom i čistě teoretické výzkumy v oblastech, jakou jsou např. neuronové sítě, optimalizace a numerické modelování, bývají často motivovány konkrétními problémy nejen v přírodních vědách. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1600 zaměstnanci, z nichž je asi 630 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce