Zahlavi

Matematika, fyzika a informatika

12. 06. 2019
Mezinárodnímu týmu vědců v čele s českými astronomy z Masarykovy univerzity a Astronomického ústavu AV ČR se podařilo odhalit hvězdu, u níž se pozorují zdánlivě protichůdné jevy a která se chová jinak, než by podle současných představ měla. ...
23. 05. 2019
Vědecký přístroj X-IFU, na němž se budou podílet výzkumníci z Akademie věd, získal od Evropské kosmické agentury ESA zelenou. Mezinárodní konsorcium třinácti zemí může nyní zahájit ostrou fázi vývoje designu.
16. 05. 2019
Skupina výzkumu exoplanet Stelárního oddělení Astronomického ústavu AV ČR pod vedením Petra Kabátha se stala oficiálním členem plánované vesmírné mise PLATO. Jde o první přímou českou účast na výzkumu exoplanet.
11. 04. 2019
Od chvíle, kdy 12. dubna 1961 sovětský kosmonaut Jurij Gagarin uskutečnil první pilotovaný let do kosmického prostoru, když v lodi Vostok 1 obletěl Zemi, se lidstvo pokouší pronikat do vesmíru stále hlouběji. ...
06. 03. 2019
Ilustrace provazochodkyně na laně, balancující mezi zavinovačkou s miminkem a aktovkou s lejstry, kterou ve své přednášce použila věhlasná britská neurovědkyně baronka Greenfieldová, předznamenala celodenní konferenci v Lichtenštejnském paláci ...
28. 02. 2019
V letošních Cenách Wernera von Siemense zaznamenala Akademie věd ČR mimořádný úspěch, a to zejména vědci a vědkyně z Ústavu fyziky plazmatu.

Matematika, fyzika a informatika

Vědecká pracoviště

Fyzikální výzkum pokrývá široké spektrum problémů, od základních složek hmoty a fundamentálních přírodních zákonů, zahrnující i zpracování dat z velkých urychlovačů, až po fyziku plazmatu při vysokých tlacích a teplotách, fyziku pevných látek, nelineární optiku a jadernou fyziku nízkých a středních energií. Astrofyzikální výzkum se soustřeďuje na výzkum Slunce – především erupcí, na dynamiku těles slunečního systému a na vznik hvězd a galaxií. V matematice a informatice se studují jak vysoce abstraktní disciplíny jako logika a topologie, tak i statistické metody a diferenciální rovnice a jejich numerická řešení. Přitom i čistě teoretické výzkumy v oblastech, jakou jsou např. neuronové sítě, optimalizace a numerické modelování, bývají často motivovány konkrétními problémy nejen v přírodních vědách. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1600 zaměstnanci, z nichž je asi 630 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce