Zahlavi

Sociálně-ekonomické vědy

22. 04. 2020
Jak účinně sdělovat veřejnosti, která opatření jsou nezbytná, abychom se co nejlépe vypořádali s šířením nového koronaviru a nemoci covid-19? Jak postupovat v hospodářské oblasti, aby byly dopady předpokládané ekonomické krize co nejmenší? ...
17. 02. 2020
České vysoké školy zaostávají za světovou špičkou v najímání vědců z jiných pracovišť. Ukazuje to nová studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR. ...
31. 01. 2020
Investice do atraktivity učitelské profese a do kvalitnějšího reformy počátečního a dalšího vzdělávání pedagogů se společnosti státu jednoznačně vyplatí. ...
16. 10. 2019
Abhijit Banerjee, Esther Duflová a Michael Kremer představili inovativní přístup ke zmírnění globální chudoby. Za pouhá dvě desetiletí jejich výzkumné postupy založené na terénních experimentech změnily rozvojovou ekonomiku. ...
08. 10. 2019
Najít v Praze bydlení za dobrou cenu, ať už vlastní, či nájemní, je nesnadný úkol. O mnoho lépe na tom nejsou ani další větší česká a moravská města. Jak může dostupnosti bydlení pomoci vědecký výzkum? ...
08. 08. 2019
Inovace představují jednu z hlavních hnacích sil hospodářského růstu, technologického a společenského rozvoje. Jsou také stimulem k překonání výzev, jimž lidstvo v současnosti čelí. Inovacím a inovačním politikám ale často něco zásadního chybí. ...

Sociálně-ekonomické vědy

Vědecká pracoviště

Česká společnost prochází od r. 1989 hlubokou a mnohostrannou transformací. Její analýza je – vedle rozvíjení základního teoretického výzkumu - aktuálním úkolem ústavů této sekce. Zhodnocení výsledků ekonomické proměny, výzkum otevřených problémů dalšího ekonomického vývoje, studium transformace sociální struktury, teoretické základy nového právního systému, aktuální otázky psychologie osobnosti a sociální psychologie, to vše jsou témata, jimiž sociální vědy vstupují do živé diskuse s celou společností. Mnohé z těchto výzkumů využívají komparace s obdobně se měnícími zeměmi Střední Evropy. Rovněž se zkoumají nutné předpoklady a možné důsledky vstupu naší země do Evropské unie. Sekce zahrnuje 5 ústavů s přibližně 260 zaměstnanci, z nichž je asi 150 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce