Zahlavi

Sociálně-ekonomické vědy

16. 10. 2019
Abhijit Banerjee, Esther Duflová a Michael Kremer představili inovativní přístup ke zmírnění globální chudoby. Za pouhá dvě desetiletí jejich výzkumné postupy založené na terénních experimentech změnily rozvojovou ekonomiku. ...
08. 10. 2019
Najít v Praze bydlení za dobrou cenu, ať už vlastní, či nájemní, je nesnadný úkol. O mnoho lépe na tom nejsou ani další větší česká a moravská města. Jak může dostupnosti bydlení pomoci vědecký výzkum? ...
08. 08. 2019
Inovace představují jednu z hlavních hnacích sil hospodářského růstu, technologického a společenského rozvoje. Jsou také stimulem k překonání výzev, jimž lidstvo v současnosti čelí. Inovacím a inovačním politikám ale často něco zásadního chybí. ...
10. 07. 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oficiálně požádalo o vstup ČR do konsorcia evropské výzkumné infrastruktury DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). ...
25. 06. 2019
Podíl žen v české vědě slabě klesá, a situace tak nesměřuje k větší genderové vyváženosti. Vyplývá to z Monitorovací zprávy Postavení žen v české vědě za rok 2017, kterou vydává Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.
12. 06. 2019
V pořadí druhý ze seminářů, který spojuje svět úředníků a vědců, se v úterý 11. června uskutečnil na Ministerstvu financí ČR. Tématem setkání byly exaktní přístupy k měření a vyhodnocování efektů sociální politiky a jejích programů. ...

Sociálně-ekonomické vědy

Vědecká pracoviště

Česká společnost prochází od r. 1989 hlubokou a mnohostrannou transformací. Její analýza je – vedle rozvíjení základního teoretického výzkumu - aktuálním úkolem ústavů této sekce. Zhodnocení výsledků ekonomické proměny, výzkum otevřených problémů dalšího ekonomického vývoje, studium transformace sociální struktury, teoretické základy nového právního systému, aktuální otázky psychologie osobnosti a sociální psychologie, to vše jsou témata, jimiž sociální vědy vstupují do živé diskuse s celou společností. Mnohé z těchto výzkumů využívají komparace s obdobně se měnícími zeměmi Střední Evropy. Rovněž se zkoumají nutné předpoklady a možné důsledky vstupu naší země do Evropské unie. Sekce zahrnuje 5 ústavů s přibližně 260 zaměstnanci, z nichž je asi 150 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce