Zahlavi

Sociálně-ekonomické vědy

25. 06. 2019
Podíl žen v české vědě slabě klesá, a situace tak nesměřuje k větší genderové vyváženosti. Vyplývá to z Monitorovací zprávy Postavení žen v české vědě za rok 2017, kterou vydává Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.
12. 06. 2019
V pořadí druhý ze seminářů, který spojuje svět úředníků a vědců, se v úterý 11. června uskutečnil na Ministerstvu financí ČR. Tématem setkání byly exaktní přístupy k měření a vyhodnocování efektů sociální politiky a jejích programů. ...
10. 06. 2019
Kvalita práce učitelů, a tím i kvalita celého školství, hrají zásadní roli pro dlouhodobý hospodářský a společenský rozvoj každé země. ...
06. 05. 2019
Zahrádkaření a kutilství jako ryze český fenomén spjatý s bývalým režimem? Přestože jde o obecně rozšířenou představu, skutečnost je jiná. ...
02. 05. 2019
Zvyšování minimální mzdy vede (téměř vždy) k vyšší nezaměstnanosti – taková je teze, se kterou se setká snad každý začínající student ekonomie. Podle pokročilejších ekonomických modelů a výzkumů tento vztah už však není tak černobílý. ...
25. 03. 2019
Genderová rovnost se netýká pouze žen, ale nás všech. Tak shrnul eurokomisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas zprávu Evropské komise nazvanou She Figures 2018. ...

Sociálně-ekonomické vědy

Vědecká pracoviště

Česká společnost prochází od r. 1989 hlubokou a mnohostrannou transformací. Její analýza je – vedle rozvíjení základního teoretického výzkumu - aktuálním úkolem ústavů této sekce. Zhodnocení výsledků ekonomické proměny, výzkum otevřených problémů dalšího ekonomického vývoje, studium transformace sociální struktury, teoretické základy nového právního systému, aktuální otázky psychologie osobnosti a sociální psychologie, to vše jsou témata, jimiž sociální vědy vstupují do živé diskuse s celou společností. Mnohé z těchto výzkumů využívají komparace s obdobně se měnícími zeměmi Střední Evropy. Rovněž se zkoumají nutné předpoklady a možné důsledky vstupu naší země do Evropské unie. Sekce zahrnuje 5 ústavů s přibližně 260 zaměstnanci, z nichž je asi 150 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce