Zahlavi

Biologicko-ekologické vědy

14. 01. 2021
Ještě hořčejší pivo by mohlo vzniknout díky vědcům z Biologického centra AV ČR. Jako první na světě upravili chmel pomocí moderní genetické technologie CRISPR, která umožňuje přesné zásahy do konkrétního genu. ...
29. 12. 2020
K snídani kobliha a na oběd řízek se salátem. Typický obrázek stravování průměrného Čecha. Naproti tomu ovoce a rostlinná strava – jídelníček goril nížinných. ...
21. 12. 2020
Nejznámějšími tradicemi českých Vánoc jsou ozdobený stromeček a kapr na štědrovečerním stole. S touto sladkovodní rybou se přitom stále pojí řada pověr. ...
15. 12. 2020
Někteří ptáci z řádu pěvců libozvučně cvrlikají, jiní nepříjemně krákají. Co přesně ale ovlivňuje hloubku či výšku jejich hlasu? ...
08. 12. 2020
V podcastu Věda na dosah jsme se vydali na rozbouřenou lipenskou přehradu na výzkumný lov ryb. Zeptali jsme se, proč dramaticky ubývá candátů a jak se mění život v českých vodních nádržích. ...
04. 12. 2020
Česká zemědělská krajina je pouští s minimem života. Rozlehlé lány plné pesticidů odrazují hmyz, ptáky i savce – situace je natolik vážná, že se oázami stávají houští pod sloupy elektrického vedení a kupky hnoje. ...

Biologicko-ekologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkum v této oblasti je zaměřen na studium vztahů jak mezi organismy a prostředím, tak i mezi jednotlivými organismy; výsledky jsou využitelné v péči o životní prostředí. Studium zahrnuje terestrické, půdní a vodní ekosystémy a systémy parazit-hostitel. Výzkum je prováděn většinou na území ČR a přispívá tak k jejímu bio-ekologickému mapování. Dlouhodobá pozorování ve vybraných lokalitách se soustřeďují na typické ekosystémy studované z hlediska geobotaniky, hydrobiologie, entomologie, půdní biologie, chemie a mikrobiologie a na problematiku eutrofizace vybraných přehrad a jezer. V oblasti botaniky je studována taxonomie vyšších a nižších rostlin, zvláště řas, s využitím v oblasti ochrany přírody. Studium molekulární a buněčné biologie, genetiky, fyziologie a patogenů rostlin a hmyzu je předpokladem pro rozvoj rostlinných biotechnologií v zemědělství a využití hmyzu jako modelu pro obecně biologický výzkum. Botanický ústav též pečuje o Průhonický park, který je významnou součástí českého přírodního a kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 4 vědecké ústavy s přibližně 1030 zaměstnanci, z nichž je asi 380 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce