Usnesení XXII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd ČR
 

      XXII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 24. dubna 2003, přijímá toto usnesení:

 

I.

Akademický sněm

  1. ve smyslu čl. 10 písm. b) Stanov Akademie věd ČR schvaluje Výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2002 podle předloženého návrhu s připomínkou,
  2. ve smyslu čl. 10 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXI. zasedání Akademického sněmu,
  3. naléhavě vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR k včasnému vyhlášení následných programů výzkumných center typu “A” – badatelská a “B” – aplikační vzhledem k tomu, že úspěšný pětiletý program MŠMT “LN – Výzkumná centra” končí již v roce 2004.

 

II.

Akademický sněm

  1. ve smyslu čl. 10 písm. c) Stanov Akademie věd ČR schvaluje Závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2002 podle předloženého návrhu,
  2. souhlasí s čerpáním dotací na stavební odpisy podle tabulky 5 předloženého materiálu k bodu programu č. 4,
  3. bere na vědomí informaci o současné ekonomické situaci Akademie věd ČR.

 

III.

      Akademický sněm schvaluje předloženou závěrečnou zprávu o výsledcích sbírky na pomoc pracovníkům AV ČR postiženým povodněmi v roce 2002 a o jejich využití a vyslovuje poděkování všem, kteří na sbírku přispěli a kteří se zasloužili o rychlé a účelné využití jejího výtěžku pro postižené kolegy. 

 

IV.

      Akademický sněm schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za období od jejího ustavení.

Poznámka Předpokládá se, že XXIII. zasedání Akademického sněmu se uskuteční dne 16. prosince 2003.