Zahlavi

Registrace

Letní vědecký kemp pro pedagogy 2021 - Biologie, chemie

Termín konání akce: 17. - 21. 8. 2021

Místo konání akce: Penzion U Čerta ve Čtyřkolech

Cena: 3 990 Kč

Zde vyplňte Vaše registrační údaje.

Bohužel, kapacita akce byla naplněna, můžete se ale přihlásit jako náhradník. Stává se, že někteří z přihlášených účastníků odřeknou a v tu chvíli oslovujeme zaregistrované náhradníky.

Příjmení
Jméno
Tituly před jménem
Tituly za jménem
Adresa
E-mail
Telefon
Název školy, ve které učíte
Vaše aprobace
Poznámka
Jak jste se o nás dozvěděli
Počet volných míst:
0

Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00. Vámi vyplněné identifikační údaje (jméno, příjmení, název školy, e-mailová adresa a telefon) zpracováváme pro účely Vaší registrace na akci proto, abychom věděli, kdo se naší akce bude účastnit, a jaké množství osob se dostaví. Rovněž je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat proto, abyste byli včas informováni o organizačních detailech spojených s realizací akce. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů (zejména kontaktní informace, detail zpracování Vašich osobních údajů, přehled Vašich práv) naleznete zde.