Zahlavi

Registrace

Konec hojných časů? Aneb co bude, až voda nebude.

V rámci Světového dne vody proběhne v prostorech Akademii věd ČR přednáška na téma "Konec hojných časů? Aneb co bude, až voda nebude."

Kdy? 22. března 2020 v 15:00 hod.

Kde? Akademie věd, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

Pro koho?  Veřejnost, střední a vysoké školy

Kapacita sálu? 80 posluchačů

Přednášející: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. – ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, kde přednáší hydrochemii a úpravu vody. Zabývá se hydrochemií a znečištěním povrchových a podzemních vod, procesy úpravy vody v souvislosti s odstraněním mikropolutantů a látek produkovaných sinicemi a řasami.

Už několikátý rok za sebou panuje v České republice nebývalé sucho, a v této souvislosti si všichni musíme klást otázku, zda si my lidé vody vážíme a uvědomujeme si její nepostradatelnost a naši absolutní závislost na ní? Ve spojitosti s vodou nás napadají dvě základní otázky. První, zda máme vody dostatek, a druhá, jaká je její kvalita? Obě jsou nasnadě a položit si je nás nic nestojí. Nesrovnatelně větší úsilí je pak třeba vynaložit při hledání odpovědí na ně. Přijďte si je položit společně s námi na přednášku Martina Pivokonského, ředitele Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR.

Registrace na tuto akci byly ukončeny.