Předseda:

Místopředseda:

 • PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)

Členové:

 • RNDr. Jiří Bek, CSc., DSc. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební)
 • MUDr. Jiří Forejt, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.)
 • Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Jiří Hanika, DrSc., dr. h. c. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Jiří Horáček, DrSc. (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta)
 • RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc. (Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta)
 • Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat., DSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.)
 • Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)
 • Ing. Václav Sklenička, DrSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR v. v. i.)
 • Prof. MUDr. Anna  Šedivá, DSc. (Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta)
 • Natalie Venclová, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)
 • RNDr. Boris Vyskot, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)


Sekretariát:
 
Mgr. Ivana Střálková
tel.: 221 403 320, 221 403 565
e-mail: scicounc@kav.cas.cz, stralkova@kav.cas.cz

Sídlo sekretariátu:
Sekretariát Vědecké rady AV ČR
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Dokumenty:
Interní informace Grémia pro vědecký titul (omezený přístup)

Sdělení: