doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.Absolvent Střední ekonomické školy v Liberci; po maturitě vystudoval analytickou chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.  Kandidátskou práci z oboru Mikrobiologie vypracoval a obhájil na Mikrobiologickém ústavu ČSAV v roce 1992. V roce 2003 získal titul Doktor věd (DrSc) a v roce 2013 byl jmenován docentem Mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Mezi jeho profesní zájmy patří fyziologie a biochemie dřevokazných hub; podílel se i na vypracování mnoha soudně-znaleckých posudků jménem Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., kde působí od roku 2009 jako zástupce ředitele. Je členem Akademického sněmu AV ČR. V letech 2006-2013 byl předsedou Grantové agentury Akademie věd ČR, od roku 2016 je předsedou Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR. V letech 2010 – 2016 byl předsedou Československé společnosti Mikrobiologické. Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze působí od roku 1994; v současné době vyučuje předměty Repetitorium chemie (nejen) pro mikrobiology, Úvod do experimentální mykologie a je garantem kursu Pokroky v mikrobiologii, určeného převážně doktorandům.
 
telefon:
+420 296 442 231
e-mail:
gabriel@biomed.cas.cz