RNDr. Jiří Bek, CSc., DSc.Jiří Bek absolvoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity v Praze obor geologie (1986). V r. 1987 získal titul doktor přírodních věd (RNDr.), v r. 1998 získal vědeckou hodnost kandidát věd (CSc.) a v r. 2012 vědeckou hodnost doktor věd (DSc.). Od r. 1990 je zaměstnán v Geologickém ústavu AV ČR v Praze jako paleontolog. Aktivní účastník desítek zahraničních konferencí, člen odborných mezinárodních organizacích a řešitel mnoha grantových projektů doma i v zahraničí.
 
telefon:
+420 233 087 264
e-mail:
bek@gli.cas.cz