PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor historie (1994); Ph.D. 2003; DSc. 2015. Věnuje se dějinám středověku (se zaměřením na šlechtickou sebereflexi a reprezentaci, dějiny měst a sociální dějiny) a dále historické geografii (se zaměřením na vývoj územněsprávních a sídelních struktur, historické krajiny a jejich ikonografii); k těmto tématům publikoval několik knih a desítky studií a statí v kolektivních syntézách. Je členem International Commission for the History of Towns a dalších oborových komisí, řešitelem a spolupracovníkem řady grantových projektů; je členem redakčního týmu české národní řady historických atlasů evropských měst (Historický atlas měst České republiky); externě přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
 
telefon:
+420 225 443 260
e-mail:
simunek@hiu.cas.cz