prof. MUDr. Anna  Šedivá, DSc.Profesorka Šedivá má dlouholeté zkušenosti jako pediatr pracující na všech úrovních pediatrické péče, od místní nemocnice po specializovaná univerzitní centra. Její dlouholetý zájem o imunologii se odrazil v její práci při zavádění oboru dětské imunologie v bývalém Československu. V letech 1992–1995 strávila na New York Medical College v NY v USA, kde se věnovala základnímu výzkumu v imunologii. Má také další mezinárodní zkušenosti v rámci pobytu jako Fulbrightovy nadace na University of Chapel Hill v Severní Karolíně v USA v roce 2001. V letech 2010–2015 pracovala ve výboru Evropské společnosti pro imunodeficience ESID a od roku 2011 předsedá jednomu z celosvětové sítě center americké nadace pro primární imunodeficience Jeffrey Modell Foundation. V současné době zastává profesorka Šedivá pozici vedoucího Ústavu imunologie ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze. Je odpovědná za oblast poruch imunity u dětí, s důrazem na primární imunodeficience.
 
telefon:
+420 224 435 959
e-mail:
anna.sediva@fnmotol.cz