Zahlavi

Nárůst minimální mzdy nezaměstnanost nezvýšil

02. 05. 2019

Zvyšování minimální mzdy vede (téměř vždy) k vyšší nezaměstnanosti – taková je teze, se kterou se setká snad každý začínající student ekonomie. Podle pokročilejších ekonomických modelů a výzkumů tento vztah už však není tak černobílý. Jak je to v případě nedávného navyšování minimální mzdy v České republice?

Nová studie nezávislého think-tanku IDEA při CERGE-EI ukazuje, že nárůsty minimální mzdy (MM) v letech 2013, 2015, 2016 a 2017 neměly výraznější negativní dopad na zaměstnanost. Zároveň však měly pozitivní efekt na růst mezd.

Studie zkoumá́ kauzální dopady nárůstů minimální mzdy v České republice v letech 2013–2017 na zaměstnanost nízkovýdělečných pracovníků podnikatelského sektoru. Série nárůstů minimální mzdy následovala po sedmiletém období stagnace. Ve zkoumaném období narostla měsíční minimální mzda celkem o 37,5 % z původních 8 000 na 11 000 korun.

I po těchto nárůstech Česká republika zůstává zemí s relativně nízkou úrovní minimální mzdy (v poměru k průměrné či mediánové mzdě) ve srovnání se zeměmi OECD. Její zvyšování se nejvíce dotklo osob starších 61 let a čerstvých absolventů, z hlediska pohlaví a vzdělání především žen s nízkým (základním) dosaženým vzděláním. Nelze však dovozovat, že dopady dalších navyšování minimální mzdy budou mít dopad na zaměstnanost nadále zanedbatelný. Je proto žádoucí dopady podrobně a pravidelně měřit.

„Je možné, že některé, obzvláště malé a málo produktivní firmy zruší pracovní místa. Může se ale také stát, že velké firmy budou mít zatím schopnost tyto pracovníky absorbovat. Je možné, že dlouhodobě bude růst mezd nízkopříjmových zaměstnanců u nás ohrožovat masivní nástup automatizace a robotizace – například jako v Německu,“ popisuje možné negativní aspekty dalšího navyšování minimální mzdy spoluautor studie Štěpán Jurajda. Dodává, že v rámci vyjednávání je vhodné se soustředit nejen na výši, ale i na předpověditelnost vývoje minimální mzdy: „Podnikatelské prostředí je přátelštější, pokud je lépe předpověditelné.“

Více informací naleznete ve studii: Dopady zvyšování minimální mzdy v letech 2013-2017 na zaměstnanost a mzdy v České republice (Jakub Grossmann, Štěpán Jurajda, Vladimír Smolka).

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) je nezávislý think-tank zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii. IDEA je think-tank Národohospodářského ústavu AV ČR.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Studie vznikla s podporou programu Strategie AV21 Efektivní veřejné politiky a současná společnost. O programu se dočtete také v časopise A / Věda a výzkum.Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR,
Foto: Shutterstock

Přečtěte si také

Sociálně-ekonomické vědy

Vědecká pracoviště

Česká společnost prochází od r. 1989 hlubokou a mnohostrannou transformací. Její analýza je – vedle rozvíjení základního teoretického výzkumu - aktuálním úkolem ústavů této sekce. Zhodnocení výsledků ekonomické proměny, výzkum otevřených problémů dalšího ekonomického vývoje, studium transformace sociální struktury, teoretické základy nového právního systému, aktuální otázky psychologie osobnosti a sociální psychologie, to vše jsou témata, jimiž sociální vědy vstupují do živé diskuse s celou společností. Mnohé z těchto výzkumů využívají komparace s obdobně se měnícími zeměmi Střední Evropy. Rovněž se zkoumají nutné předpoklady a možné důsledky vstupu naší země do Evropské unie. Sekce zahrnuje 5 ústavů s přibližně 260 zaměstnanci, z nichž je asi 150 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce