Partnerské organizace

Bilaterální spolupráce je realizována na základě smluv uzavíraných mezi AV ČR a zahraničními partnerskými organizacemi. V závislosti na podmínkách smluv je možno spolupracovat formou projektů, studijních pobytů, nebo účastí na konferencích. 

Národní akademie věd Arménské republiky

Argentina, ArménieBelgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Estonsko, Chorvatsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Korejská republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Mexiko, Mongolsko, Německo, Peru, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, USAVelká Británie, Vietnam

 

 

Argentina

Mgr. Danuše Pazourková

Pobyt do 90 dní bez víza. Platnost pasu ještě 1/2 roku po ukončení pobytu.

Národní rada pro vědecký výzkum a technologie (CONICET)

Projekty Mobility Plus (MPP) 

 • doba realizace: 2 roky
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na období 2022-2023 se předpokládá na jaře 2021 

                                                                                                 

Arménie

                                              Mgr. Danuše Pazourková                                        

 

National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (NAS RA)

Spolupráce realizována na základě smluv o spolupráci uzavíraných přímo mezi jednotlivými pracovišti AV ČR a NAS RA a vymezujících všechny náležité podrobnosti. 

 

Belgie

Mgr. Denisa Jetelinová

Research Foundation – Flanders (FWO) – Vlámsko

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2019–2020 naleznete zde
 • FWO v letošním roce hradí paušál 66,- EUR/den (ubytování, stravné a vnitrostátní doprava)

Projekty Mobility Plus s FWO (MPP-FWO)

 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na období 2021-2022 naleznete zde
 • spolupráce v období 2021-2022 bude odlišná od té stávající - finanční příspěvek českému řešitelskému týmu bude poskytnut ze strany AV ČR, a to pouze na mobilitu (tj. na pobytové náklady a na mezinárodní jízdné) v délce 21 dnů pro pobyt v Belgii

 

Fund for Scientific Research (FNRS) – Valonsko

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • instituce Valonského společenství
 • doba realizace: 3 roky
 • seznam schválených návrhů projektů a znění "callu" pro období 2020–2022 je k dispozici zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2022

 

Bělorusko

Mgr. Danuše Pazourková

 

Vízová povinnost, více informací: http://czech.mfa.gov.by/cs/consular_issues/visas/

Bezvízový styk - při cestě (vstup i výstup) přes hraniční přechod Národní letiště Minsk při pobytu do 30 dnů:
více informací: http://czech.mfa.gov.by/cs/consular_issues/visafree/

Národní akademie věd Běloruska (NASB)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2020 - 2022 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2022

Studijní pobyty - pouze do r. 2020            

 

Brazílie

Mgr. Danuše Pazourková

Brazilská akademie věd (ABC)

V současné době spolupráce neprobíhá, Brazilská akademie věd není schopna financovat pobyty zahraničních vědeckých pracovníků, hledá nový způsob financování. Probíhají jednání. 

 

Národní rada pro vědecký a technologický rozvoj (CNPq)

V současné době spolupráce neprobíhá, řeší se konkrétní podmínky realizace uzavřené Dohody.

 

National Service for Industrial Apprenticeship - National Department (SENAI)

Spolupráce realizována na základě smluv o spolupráci uzavíraných přímo mezi jednotlivými pracovišti AV ČR a instituty SENAI
a vymezujících všechny náležité podrobnosti. 

 

Bulharsko

Mgr. Danuše Pazourková

Bulharská akademie věd (BAS)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2020-2022 neleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2022

 • Studijní pobyty - od roku 2020 tyto pobyty již nejsou realizovány                         

   

Černá Hora

Mgr. Julie Smilnická

Akademie věd a umění Černé Hory (CANU)

 •  v současné době spolupráce neprobíhá  

 

Čína

RNDr. Zdeněk Kresl

Vízová povinnost, více informací: http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/

Čínská akademie věd (CAS)

Mobilitní projekty (MP)

 • spolupráce v rámci I. a II. vědní oblasti (pracoviště CAS)
 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2020–2022 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2022
    

Chinese Academy of Social Sciences (CASS)

Mobilitní projekty (MP)

 • spolupráce v rámci III. vědní oblasti (pracoviště CASS)
 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2018–2020 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2020

 

National Natural Science Foundation of China (NSFC)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů a znění "callu" pro období 2019–2020 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2020

 

Egypt

Mgr. Danuše Pazourková

Vízová povinnost, více informaci: http://eoiprague.in/eoi.php?id=Visa


Akademie pro vědu a technologie Arabské Egyptské republiky (ASRT)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro obcobí 2019 - 2021 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2021

Studijní pobyty - od roku 2020 tyto pobyty již nejsou realizovány

 

Estonsko

Mgr. Danuše Pazourková

Estonská akademie věd (EAS) 

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2018–2020 naleznete zde
 • EAS hradí stravné ve výši 20,- EUR/den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle schváleného pracovního programu) 
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů MP na období 2021-2023 zde

 

Chorvatsko

Mgr. Julie Smilnická

Chorvatská akademie věd a umění  (HAZU)

 • v současné době spolupráce neprobíhá 

  

Indie

Mgr. Julie Smilnická

Vízová povinnost, více informací: http://eoiprague.in/eoi.php?id=Visa 

Indian National Science Academy (INSA)

 • v současné době spolupráce neprobíhá  

 

Council for Scientific and Industrial Research (CSIR)

 • v současné době spolupráce neprobíhá, je plánován přechod na spolupráci formou projektů Mobility Plus
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2020

 

Itálie

Mgr. Danuše Pazourková  

Národní rada pro výzkum (CNR)

Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro obcobí 2019 - 2021 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2021

 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Spolupráce realizována na základě smluv o spolupráci uzavíraných přímo mezi jednotlivými pracovišti AV ČR a instituty INFN
a vymezujících všechny náležité podrobnosti. 

 

Izrael

RNDr. Zdeněk Kresl

Vízová povinnost pro pobyty delší 90 dnů, více informací: http://embassies.gov.il/Praha/ConsularServices/Pages/Viza.aspx

Weizmannův institut věd (WIS)

Výzva na podávání žádostí o stipendium na tříleté postdoktorské pobyty na Weizmannově institutu věd (WIS), vyhlášená na základě dohody AV ČR a WIS o společné finanční podpoře těchto pobytů, byla uzavřena 22. srpna 2017.  

 

Japonsko

RNDr. Zdeněk Kresl

 

Pobyt do 3 měsíců bez víza, jedná-li se o nevýdělečnou cestu. Minimální platnost pasu je 2 měsíce nad dobu pobytu. Více informací
o vízech naleznete na webových stránkách Japonského velvyslanectví: http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/ryoji_visa.html

 

Japonská společnost pro podporu vědy (JSPS)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam pracovišť v Japonsku je zde
 • seznam běžících projektů a znění "callu" pro období 1/2019–12/2020 naleznete zde
 • seznam běžících projektů a znění "callu" pro období 1/2020–12/2021 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na období 1/2021–12/2022 se předpokládá na jaře 2020

 

Stipendia pro postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers FY 2020)

 • délka pobytu v Japonsku: 12–24 měsíců
 • výběrové řízení je každoročně vyhlašováno v rubrice Aktuality
 • Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 27. března 2020.

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html

Povinné přílohy:

 • potvrzení o udělení titulu Ph.D. (PhD certificate)
 • dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (letter of acceptance/invitation)
 • doporučení (letter of recommendation from current or previous supervisor)  

 

Jihoafrická republika

Bc. Markéta Říhová

  

Pobyty do 90 dnů bez víza. V pase nutno mít 1 volnou stránku na vlepení vstupního štítku. Minimální platnost pasu 1 měsíc po ukončení cesty.

 

National Research Foundation (NRF)

 • v současné době spolupráce neprobíhá 

 

Korejská republika

RNDr. Zdeněk Kresl

National Research Foundation of Korea (NRF)

Probíhají jednání o znovunavázání spolupráce. 

 

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

Probíhají jednání o navázání spolupráce. 

 

Litva

Mgr. Danuše Pazourková

Litevská akademie věd (LAS)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů na MP na období 2021-2023 zde

 

Lotyšsko

Mgr. Danuše Pazourková

Lotyšská akademie věd (LZA)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2019–2021 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2021
 • účast na konferencích: možná pouze ve spojení s realizací projektů a pouze u akcí pořádaných LotAV, konferenční poplatek není hrazen
 • LotAV hradí stravné ve výši 20,- EUR/den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle schváleného pracovního programu)
 • částka na stravné je hrazena transferem na účet první den nástupu pobytu 

 

Maďarsko

Mgr. Denisa Jetelinová

Maďarská akademie věd (MTA)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2019–2021 naleznete zde
 • MTA hradí paušál 6000,- HUF/den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle schváleného pracovního programu)
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2021

Studijní pobyty  - od roku 2020 tyto pobyty již nejsou realizovány 

 

Makedonie

Mgr. Julie Smilnická

Makedonská akademií věd a umění (MANU)

 • v současné době spolupráce neprobíhá 

 

Mexiko

Mgr. Danuše Pazourková

Národní Rada pro vědu a technologii (CONACYT)

 • v současné době je spolupráce pozastavena, spolupráce je možná pouze v rámci programu Horizont2020 

 

Mongolsko

Mgr. Danuše Pazourková

Vízová povinnost, více informaci: http://eoiprague.in/eoi.php?id=Visa

Mongolská akademie věd (MAS)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2018–2020 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů MP na období 2021-2023 zde

Studijní pobyty   - od roku 2020 tyto pobyty již nejsou realizovány

   

Německo

Mgr. Julie Smilnická

Německá akademická výměnná služba (DAAD)

Mobilitní projekty (MP) 

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění callu a pokyny pro realizaci pro období 2019-2020 a 2020-2021 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2020

  

Peru

Mgr. Danuše Pazourková

Národní rada pro vědu, technologii a technologické inovace (CONCYTEC)

 • spolupráce v rámci Dohody je od r. 2016 pozastavena z důvodu přechodu na nový systém práce a způsob financování na straně CONCYTEC
 • k další spolupráci je možné individuálně využít možností nového systému tzv. Cienciactiva (www.cienciactiva.gob.pe), který rozděluje prostředky Národního fondu pro vědecký rozvoj, technologie a inovace cestou různých finančních schémat

Pro každý jednotlivý způsob financování jsou vyhlašována aplikační/konkurzní řízení jednou nebo dvakrát ročně. Cílem je získat konkrétní finanční podporu na projekt, akci, vzdělávací pobyt, publikaci atd. a přispět k výměně zkušeností a získaní zahraničních zkušeností. Jde zejména o:

A) stipendijní pobyty a postgraduální programy v zahraničí

1. postgraduální stipendia na 150 nejlepších univerzitách světa (OS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities – ARWU, Times Higher Education World University Ranking nebo SCIMAGO): doba studia 3 roky, finanční příspěvek až 210 tis. USD.
2. postgraduální programy na vybraných univerzitách v USA, Francii, Singapuru a Jižní Koreji.
3. magisterské a postgraduální programy na peruánských univerzitách 

B) zahraniční stáže v oboru vědy, technologie a inovací

1. zahraniční stáže individuální
2. zahraniční stáže v rámci výzkumných skupin mezi peruánskými a zahraničními institucemi: financování dopravy, pojištění a pobytu 

C) vědecké projekty

1. vědecké projekty základního a aplikovaného výzkumu
2. vědecké skupiny
3. vybavení pro vědecký výzkum
4. program Magnet: přilákání výzkumných pracovníků
5. projekty v oblastech regionálních priorit
6. podpora nových a vědecky zajímavých myšlenek
7. rozvoj center technologického a průmyslového rozvoje
8. podpora excelentních vědeckých center 

D) vědecké aktivity a publikace

1. organizace vědeckých kongresů, seminářů, setkání atd.
2. akce na rozvoj inovací
3. publikace v peruánských vědeckých časopisech
4. šíření technologické osvěty a informací 

E) vědecké stimuly

1. publikační činnost v místních i zahraničních odborných časopisech
2. udělování ceny v oblasti vědy, technologie a inovací

 Partnery či výzkumná pracoviště v Peru lze hledat prostřednictvím DINA – Národní registr vědeckých a výzkumných pracovníků (http://dina.concytec/gob.pe).

  

 Polsko

 Mgr. Denisa Jetelinová

Polská akademie věd (PAN)

Mobilitní projekty (MP) 

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam schválených návrhů projektů a znění "callu" pro následující období 2020–2022 je k nahlédnutí zde
 • PAN hradí stravné v maximální výši 90,- PLN/den, ubytování ve výši 180,- PLN/noc a vnitrostátní dopravu (dle schváleného pracovního programu)
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2022

Studijní pobyty - od roku 2020 tyto pobyty již nejsou realizovány

 

Polská akademie věd a umění (PAU)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2019–2021 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů proejktů na následující období se předpokládá na jaře 2021

 

Rumunsko

Mgr. Julie Smilnická

Rumunská akademie (AR)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam schválených projketů, znění callu a pokyny k realizaci na období 2020-2022 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2022

 

Rusko

Mgr. Danuše Pazourková

Vízová povinnost, více informací: http://www.czech.mid.ru/cz/index.html

Ruská akademie věd (RAS) 

 • Vzájemná spolupráce byla ze strany RAS přerušena z důvodu reorganizace systému výzkumu a vývoje v Ruské federaci. Ruská akademie lékařských věd byla sloučena s RAS.  

 

Řecko

Mgr. Danuše Pazourková

Program školské a kulturní spolupráce mezi Helénskou republikou a Českou republikou 

Studijní pobyty (ZPC) - od roku 2020 tyto pobyty nejsou realizovány.
Je možné se hlásit do programu prostřednictvím MŠMT, pokud je spojení s některou z českých VŠ (např. částečný pracovní poměr
na VŠ)

  

Slovensko

Mgr. Denisa Jetelinová

Slovenská akademie věd (SAV)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam schválených projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období na odbobí 2018–2020 naleznete zde
 • SAV hradí stravné v maximální výši 34,80,- EUR/den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle schváleného pracovního programu)
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů typu Mobility Plus na období 2021-2022 naleznete zde

Studijní pobyty (ZPC) - od roku 2020 tyto pobyty nejsou realizovány  

 

Slovinsko

Mgr. Julie Smilnická


Slovinská akademie věd a umění  (SAZU)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam schválených projektů, znění callu a pokyny pro realizaci pro období 2019-2021 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2021 
 • SAZU hradí paušál ve výši 16 EUR/osobu a den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu)  

  

Srbsko

Mgr. Julie Smilnická

Srbská akademie věd a umění (SANU)

 • v současné době spolupráce neprobíhá  

 

Španělsko

Mgr. Danuše Pazourková

Rada pro vědecký výzkum (CSIC)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • propojeno se španělským programem i-LINK+
 • seznam schválených projektů, znění "callu" a pokyny k realizace pro období 2020-2021 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2021

 

Švédsko

   Bc. Markéta Říhová  

Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities (KVHAA)

Studijní pobyty (ZPC) - od roku 2020 tyto pobyty již nejsou realizovány  

 

Tchaj-wan

RNDr. Zdeněk Kresl


Maximální počet dnů pobytu bez víza 90. Pro bližší informace kontaktujte https://www.roc-taiwan.org/cz_cs/index.html.  
Pas platný minimálně 6 měsíců po příjezdu. Cestovatel musí být schopen předložit platnou zpáteční letenku nebo (vízum) a letenku do další destinace.

Ministry of Science and Technology (MOST)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů a znění "callu" pro období 2020–2021 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2021

   

Turecko

Mgr. Danuše Pazourková

Pobyt do 90 dnů bez víza. Minimální platnost pasu o 3 měsíce déle než je cesta do Turecka. 

Vědecká a technologická rada pro výzkum Turecka (TÜBITAK)

Projekty Mobility Plus (MPP) 

 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů mobility plus (MPP) na období 2021-2023 zde

  

Ukrajina

Mgr. Danuše Pazourková

Pobyt do 90 dnů bez víza. Minimální platnost pasu 4 měsíce nad dobu pobytu. 

Více informací: http://czechia.mfa.gov.ua/cs

 

National Academy of Sciences of Ukraine (NASU)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2020–2022 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2022

 

 USA

     Bc. Markéta Říhová 

Od roku 2008 je Česká republika zařazena do bezvízového programu Spojených států amerických (Visa Waiver Program, zkráceně "VWP"), v jehož rámci mohou občané ČR přijet do USA buď bez víza, nebo mohou jako doposud cestovat za dosavadních podmínek a použít platné vízum.

Bezvízový program se vztahuje pouze na krátkodobé turistické nebo obchodní cesty do 90 dnů pobytu. Na studijní, pracovní či výměnné pobyty se stále vztahuje vízový režim a zájemci o pobyt v USA za uvedenými a jinými účely musí tak jako doposud žádat o vízum na nejbližším velvyslanectví či konzulárním úřadě USA.

Pro cestování do USA bez víza musí každý cestující, včetně nezletilých dětí, vyplnit registrační formulář ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov) a mít vlastní platný e-Pas (cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji). Registraci v rámci ESTA (Electronic System of Travel Authorization) je doporučeno provést minimálně 72 hodin před nastoupením cesty.

 

University of Memphis (UofM)

University of Memphis – vstup pod heslem

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam schválených návrhů projektů s realizací v období 2020-2022 je k nahlédnutí zde 
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2022

 

Velká Británie

 Bc. Markéta Říhová 

Royal Society of Edinburgh (RSE)

Studijní pobyty (ZPC) - od roku 2020 tyto pobyty již nejsou realizovány

    

Vietnam

RNDr. Zdeněk Kresl

Vízová povinnost, více informaci: https://vnembassy-praha.mofa.gov.vn/en-us/Pages/default.aspx

 

Vietnamská akademie věd a technologií (VAST)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 2 roky
 • spolupráce pouze v rámci I. a II. vědní oblasti (sekce 1–6)
 • seznam projektů pro období 2020–2021 naleznete zde
 • partnerská organizace hradí náklady na ubytování ve výši až 1.800.000 VND/os./noc, a stravné a kapesné ve výší až 800.000 VND/os./den
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2021

 

Vietnamská akademie společenských věd (VASS)

 • platí pouze pro III. vědní oblast (sekce 7–9)
 • v současné době je spolupráce pozastavena