Boris-Vyskotprof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. je vědeckým pracovníkem oddělení vývojové genetiky rostlin Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně. V roce 2003 byl zvolen řádným členem Učené společnosti ČR a v roce 2017 mu byla udělena Mendelova medaile za vědecké zásluhy. Zabývá se vývojovou genetikou a pohlavní determinací. Přednáší vývojovou genetiku a epigenetiku na Masarykově univerzitě v Brně, Mendelově univerzitě v Brně a Palackého univerzitě v Olomouci.

 
telefon:
+420 541 240 500
e-mail:
vyskot@ibp.cz