Jiri-ForejtStudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V roce 1991 obhájil dizertační práci na téma ‚Genetika buněk myší zárodečné linie‘ a získal titul DrSc. V roce 2002 byl jmenován docentem a v roce 2006 profesorem genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V letech 1993-94 byl hostujícím profesorem na Oddělení molekulární biologie Princetonské Univerzity v New Jersey, USA. Vede Oddělení myší molekulární genetiky v Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Objevil první ‚speciační‘ gen hybridní sterility savců, který omezuje výměnu genů mezi blízkými druhy. Jeho projekty získaly opakovaně podporu z National Institute of Health (NIH) a Howard Hughes Medical Institute (HHMI) z USA a z FP programů EU. V letech 2007-2013 byl nositelem Premium Academiae na podporu vědecké excelence v Akademii věd ČR. Organizoval několik mezinárodních konferencí a je voleným členem Evropské molekulárně biologické organizace (EMBO). Získal řadu ocenění včetně medaile Gregora Mendela a čestné medaile Jana Evangelisty Purkyně AV ČR, Národní ceny vlády Česká Hlava a stříbrné medaile předsedy Senátu ČR.

 
telefon:
+420 241 062 257
e-mail:
jforejt@biomed.cas.cz