prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc.

Absolvoval v roce 1968 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v oboru teoretická fyzika a je zde od roku 1969 zaměstnán. Titul DrSc. získal v roce 1991 a titul profesor v roce 1997. V letech 2003–2011 byl ředitelem Ústavu teoretické fyziky MFF UK. Studoval na Osaka University of Foreign Studies a na Tohoku University Sendai, Japonsko (1979-1981). Přednášel semestrální kurzy na University of Southern California Los Angeles, Technical University Munich a na řadě jiných pracovišť: Harvard University USA, Adelaide, Canberra, Australia, University of Lyon, University of Toulouse, Tennessee University Knoxville, etc. Publikoval více než sto prací v zahraničních i našich časopisech, řadu konferenčních příspěvků a je spoluautorem oceňované monografie "Theory of Resonances", která vyšla v koedici Kluwer-Dordrecht - Academia Praha v roce 1988 a monografie „Low-energy electron scattering from molecules, biomolecules and surfaces “, která vyšla v roce 2012 v nakladatelství CRC Press (Taylor&Francis Group). Od roku 2005 je členem Grémia pro vědecký titul “doktor věd” (DSc.). Pracuje na pomezí teoretické a matematické fyziky. V současné době se věnuje studiu rezonančních srážek elektronů s molekulami.

 
telefon:
+420 951 552 497
e-mail:
Jiri.Horacek@mff.cuni.cz