prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc, dr.h.c. (mult.)

Těžiště vědecké práce prof. Jaroslava Nešetřila leží na pomezí matematiky a teoretické informatiky. Celý svůj profesní život spojil s Univerzitou Karlovou, opakovaně a dlouhodobě však působil i v zahraničí – na Simon Fraser University v Kanadě, na University of Chicago v USA, Univerzitě v Bonnu či na Univerzitě Bordeaux.

Na Matematicko-fyzikální fakultě UK založil a vybudoval skupinu, která je ve světě známá jako Pražská škola teorie grafů a diskrétní matematiky. Vychoval řadu studentů, jeho učebnice Kapitoly z diskrétní matematiky, kterou napsal s prof. Jiřím Matouškem, byla přeložena do řady jazyků a vyučuje se podle ní na univerzitách po celém světě. Publikoval přes 300 vědeckých prací. V roce 2001 založil tradici evropské konference o kombinatorice a teorii grafů EUROCOMB, jejíž pořádání se od té doby stalo prestižní záležitostí. V roce 2005 založil s katalánským informatikem Josepem Díazem časopis Computer Science Review, který se pod jejich patnáctiletým vedením v roli hlavních editorů vyšplhal k IF 7,7. V současné době je řešitelem prestižního ERC Synergy grantu.

Dokladem mimořádných odborných kvalit prof. Nešetřila je řada národních i mezinárodních ocenění, mezi které patří například dvojnásobné udělení státní ceny, resp. Medaile za zásluhy České republiky (1985 a 2010), dva tituly doctor honoris causa z prestižních zahraničních univerzit – University of Alaska, Fairbanks (2002) a Université Bordeaux (2009) a také cena Neuron za celoživotní přínos světové vědě v oboru matematika (2010).
 
telefon:
+420 221 914 229
e-mail:
nesetril@iuuk.mff.cuni.cz