Rulisek

Lubomír Rulíšek absolvoval obor Fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1995). Doktorát v oboru organická chemie získal na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB AV ČR) v roce 2001. V letech 2002-2004 působil jako postdoktorand na Univerzitě v Lundu (Švédsko). Od roku 2004 pracuje na ÚOCHB AV ČR, od roku 2007 jako vedoucí juniorské a od roku 2012 jako vedoucí seniorské vědecké skupiny. V roce 2013 získal titul DSc., a v roce 2019 se habilitoval jako docent na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v oboru fyzikální chemie. Je školitelem řady studentů (4 úspěšných absolventů PhD studia a v současnosti 3 doktorandů). Členem Grémia AV ČR pro vědecký titul doktor věd (DSc.) je od roku 2022.

Vědecká skupina doc. Rulíška se zabývá aplikacemi metod teoretické chemie v chemii, biochemii a biologii, konkrétně studiem reakčních mechanismů metaloproteinů, kombinovanými metodami kvantové a molekulové mechaniky (QM/MM), interakcemi proteinů s ligandy, pochopením struktury proteinů "z prvních principů (ab initio)", či výpočetní elektrochemií. L. Rulíšek je autorem více než 120 publikací v recenzovaných časopisech, které byly citovány přibližně 3000× bez jakýchkoliv autocitací a jeho h-index dosáhl hodnoty 38.