prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.Ukončil studium na Strojní fakultě Českého vysokého učení technického v roce 1962 a získal vědecké hodnosti CSc. (1972) a DrSc (1986) v oboru fyzikální metalurgie udělené Československou akademií věd. Nastoupil do Ústavu fyzikální metalurgie ČSAV (nyní Ústav fyziky materiálů AV ČR) v roce 1966 a byl jeho ředitelem (1993-2001) a zástupcem ředitele (2001-2012). Byl zvolen členem Akademické rady (2001-2009) a od roku 1995 je členem Grémia AV ČR pro vědecký titul doktor věd (DSc.). Je vedoucím vědeckým pracovníkem v Ústavu fyziky materiálu AV ČR. V rámci pedagogických aktivit byl jmenován docentem (1994) a profesorem (1998) v oboru materiálových věd a inženýrství. Byl hostujícím profesorem na oddělení materiálových věd a inženýrství Jihokalifornské univerzity v Los Angeles, USA, a vykazuje rozsáhlou vědeckou spolupráci se zahraničními partnery a institucemi. Od roku 1992 byl řešitelem řady mezinárodních a národních vědeckých grantových projektů v oboru materiálových věd. Za svoji vědeckou práci a dosažené výsledky získal řadu ocenění, např. stříbrnou medaili Slovenské akademie věd a čestnou medaili „De Scientia et Humanitate Optime Meritis“ Akademie věd České republiky.
 
telefon:
+420 532 290 454
e-mail:
sklen@ipm.cz