PhDr. Natalie Venclová, DrSc.

Vystudovala prehistorii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, PhDr. 1973, CSc 1985, DrSc. 2001. Zaměstnána v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze, v letech 1990-1993 a 1999-2007 jako zástupkyně ředitele. České i mezinárodní výzkumné projekty na téma sídlištní a výrobní areály a aktivity v pravěku a době železné, publikace  v českých a mezinárodních časopisech, autorka a spoluautorka 7 monografií. Přednášela 1998-2005 na Katedře archeologie Západočeské univerzity, přednášky v Ústavu pro klasickou archeologii FFUK, zvané přednášky na univerzitách v Evropě a Austrálii, vedení Mgr. a PhD prací. Editorka konferenčních i jiných svazků, spolueditorka série Prehistory of Bohemia (2013, 7 svazků). 2013 založila on-line databázi VITREA – chemické analýzy archeologických skel v ČR. 2014-2015 členka expertního panelu ERC pro obor humanitních věd. Prix Evelyne Encelot (Francie) pro Evropskou ženu v archeologii 2002.

telefon:
+420 257 014 342
e-mail:
venclova@arup.cas.cz