Zahlavi

Výdaje na učitele si můžeme dovolit, budoucí výnosy jsou obrovské

31. 01. 2020

Investice do atraktivity učitelské profese a do kvalitnějšího reformy počátečního a dalšího vzdělávání pedagogů se společnosti státu jednoznačně vyplatí. Zástupcům Ministerstva financí ČR představili závěry nedávno zpracované studie na toto téma vědci z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu AV ČR. Odborný seminář Pracovní setkání se uskutečnilo 29. ledna v prostorách ministerstva financí.

Propojovat ostrovy – to je cílem společných workshopů vědců a ministerských tvůrců veřejných politik. Tyto workshopy se pravidelně připravují od uzavření Memoranda o spolupráci mezi resortem financí a Akademií věd na konci roku 2018. V minulém roce se v únoru ministerští specialisté seznámili s metodami, jak pracovat s velkými daty. V červnu pak vyslechli prezentaci studie zaměřené na příjmy, chudobu a sociální dávky.

Letošní první setkání bylo věnováno projekci dopadů investic do školství, respektive počátečního a dalšího vzdělávání učitelů, na dlouhodobý ekonomický růst na HDP České republiky. Zájem ze strany úředníků byl pracovníků MF ČR byl velký. „Jsme zvědaví, protože školství je v našem kontextu spíše odvětví, kudy z rozpočtu odtékají peníze. Budeme velmi rádi za potvrzení toho, že je to dobrá investice a že díky ní odkud může do rozpočtu více peněz přijít,“ vysvětlila v nadsázce Marie Bílková, ředitelka odboru Rozpočtová politika společensky významných odvětví financování kapitol státního rozpočtu Ministerstva financí ČR.

Kvalitní školství je předpokladem rozvoje země

Studii Kvalita práce učitelů, vzdělanost, ekonomický růst a prosperita České republiky představil jeden z autorů studie, Daniel Münich. Osvětlil širší souvislosti, teoretická a empirická východiska současné vědecké literatury a použitou metodologii. Seznámil auditorium s výběrem posuzovaných scénářů budoucího vývoje kvality práce učitelů.

„Pokud by se Česku podařilo začít výrazněji zvyšovat kvalitu práce současných a budoucích učitelů, mohla by v roce 2100 dosáhnout ekonomické úrovně Německa. Jde ale o velmi optimistický scénář, který by v horizontu 80 let vedl k pěti a půl násobku dnešního ročního HDP,“ vysvětlil Daniel Münich. Nereformní scénář studie IDEA pak vede k HDP pouze dvojnásobného.

Projekce dopadů investic na HDP

Daniel Münich připomněl, že nejde o predikce, ale pouhé projekce na základě dnes známých parametrů. Studie se nezabývá tím, jak kvalitu práce učitelů zvýšit. Tedy jak více motivovat zájem o učitelskou profesi, jak ty dobré v profesi udržet a jakými konkrétními kroky zvýšit kvalitu jejich počáteční a další přípravy. Přimluvil se za to, aby byl na resorty včetně školství vyvíjen systematický tlak, aby mnohem více pozornosti věnovali agendám evidencí informované tvorby politik, a aby aktivně podporovaly zpřístupňování a propojování dat pro účely tohoto a dalších typů náročného akademického výzkumu. „Příliš mnoho poznatků musíme nyní slepě přebírat ze zahraničí, a to je škoda,“ řekl Daniel Münich.

Místopředseda AV ČR Pavel Baran zdůraznil v diskusi pozitivní přínosy platformy Strategie AV 21, respektive výzkumného programu Efektivní veřejné politiky a současná společnost, v jejímž rámci studie Národohospodářského ústavu AV ČR vznikla. „Ne náhodou Akademie věd a její pracoviště v posledních letech věnují pozornost docela praktickým věcem spojujícím svět teorie a praxe,“ uvedl Pavel Baran. „Na pracovištích AV ČR se politika nedělá, ale připravují podklady, aby politici mohli rozhodovat kvalifikovaně,“ dodal Pavel Baran.

Na titulním snímku zleva Pavel Baran, Marie Bílková a Daniel Münich
Připravila Markéta Růžičková, Odbor mediální komunikace Kanceláře Akademie věd ČR
Foto: Anna Fuksová, Ministerstvo financí ČR
Graf: IDEA

Přečtěte si také

Sociálně-ekonomické vědy

Vědecká pracoviště

Česká společnost prochází od r. 1989 hlubokou a mnohostrannou transformací. Její analýza je – vedle rozvíjení základního teoretického výzkumu - aktuálním úkolem ústavů této sekce. Zhodnocení výsledků ekonomické proměny, výzkum otevřených problémů dalšího ekonomického vývoje, studium transformace sociální struktury, teoretické základy nového právního systému, aktuální otázky psychologie osobnosti a sociální psychologie, to vše jsou témata, jimiž sociální vědy vstupují do živé diskuse s celou společností. Mnohé z těchto výzkumů využívají komparace s obdobně se měnícími zeměmi Střední Evropy. Rovněž se zkoumají nutné předpoklady a možné důsledky vstupu naší země do Evropské unie. Sekce zahrnuje 5 ústavů s přibližně 260 zaměstnanci, z nichž je asi 150 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce