Zahlavi

AUDIO: Šikana v českých školách, poradna pro rodiče a finská cesta

01. 12. 2020

V další epizodě podcastu Věda na dosah si povídáme s Lenkou Kollerovou z Psychologického ústavu AV ČR o šikaně ve školách. Až třetina žáků sedmých tříd byla podle průzkumů svědkem nějaké formy šikany. Jaké jsou její nejčastější formy a co se proti ní dá dělat? V čem se můžeme inspirovat ve Finsku? Podcasty Akademie věd ČR Věda na dosah je možné poslouchat na našem webu a ve všech hlavních podcastových aplikacích na počítači i mobilním telefonu.

Apple Podcasts Logo   Google Podcasts Logo    Spotify Logo

 

Poslechněte si i další podcasty ze série Věda na dosah:

S Václavem Cílkem z Geologického ústavu AV ČR o dynamické proměně české krajiny, o epidemiích a krizích minulosti i o dospívání v Tanzanii.

S Pavlem Suchanem z Astronomického ústavu AV ČR si povídáme o mizející tmě, hvězdárně v Ondřejově a rizicích umělých družic.

O strategiích hraboše lesního neboli norníka rudého pro přežití doby ledové vypráví Michaela Horníková z Ústavu fyziologie a genetiky živočichů AV ČR v Liběchově.

Jiří Padevět, ředitel Nakladatelství Academia a autor knihy Krvavé léto 1945: Poválečné násilí v českých zemích, nás provedl pohnutými poválečnými dějinami obce Postoloprty na Lounsku. Proč a jak tam zemřely stovky sudetských Němců včetně dětí? 

Jak se nejlépe bránit před bleskem? Co jsou skřítci, elfové a trollové v oblacích a jak se hledají? O výzkumu bouřky s námi hovořila Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. 

Podcasty Akademie věd ČR jsou k dispozici na Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Soundcloud ad. 

Apple Podcasts LogoBreaker LogoGoogle Podcasts LogoPocket Casts LogoRadioPublic LogoSpotify Logo

Připravili: Leona Matušková a Martin Ocknecht, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Shutterstock

Přečtěte si také

Sociálně-ekonomické vědy

Vědecká pracoviště

Česká společnost prochází od r. 1989 hlubokou a mnohostrannou transformací. Její analýza je – vedle rozvíjení základního teoretického výzkumu - aktuálním úkolem ústavů této sekce. Zhodnocení výsledků ekonomické proměny, výzkum otevřených problémů dalšího ekonomického vývoje, studium transformace sociální struktury, teoretické základy nového právního systému, aktuální otázky psychologie osobnosti a sociální psychologie, to vše jsou témata, jimiž sociální vědy vstupují do živé diskuse s celou společností. Mnohé z těchto výzkumů využívají komparace s obdobně se měnícími zeměmi Střední Evropy. Rovněž se zkoumají nutné předpoklady a možné důsledky vstupu naší země do Evropské unie. Sekce zahrnuje 5 ústavů s přibližně 260 zaměstnanci, z nichž je asi 150 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce