Zásady pro převzetí záštity Akademií věd ČR

Záštita je čestná pocta udělovaná předsedkyní Akademie věd ČR vědeckým, kulturním, vzdělávacím a všeobecně prospěšným akcím pracovišť AV ČR, oborových vědeckých společností a dalších subjektů jako vyjádření podpory a zároveň jako signál vůči veřejnosti, že Akademie věd ČR považuje akci za důležitou a hodnou pozornosti.
 
Udělení záštity zahrnuje formy převzetí garance, mediální partnerství, účast na vyhlašování akce, její možné spolupořadatelství a po posouzení i poskytnutí loga Akademie věd ČR na tiskoviny a propagační materiály akce. Nevyplývá z ní nárok na finanční ani jiné hmotné požitky, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak.

Udělené záštity

 Podmínky pro převzetí záštity jsou následující:

  • záštita bude uvedena na všech souvisejících materiálech dané akce (např. pozvánky, letáky, plakáty, katalogy atd.),
  • záštita bude prezentována při samotné akci a v médiích,
  • v případě poskytnutí loga Akademie věd ČR bude uvedeno na propagačních materiálech v odpovídající grafické kvalitě a velikosti.
 
O převzetí záštity rozhoduje Akademická rada AV ČR na základě písemné žádosti, ze které musí být zřejmé, kdo o záštitu žádá, v jakém rozsahu a pro jaké akce. Záštitu poskytuje předsedkyně Akademie věd ČR písemně ve formě osvědčení.
 
Záštita nemůže být udělena žadateli, který při předchozí akci, na kterou byla poskytnuta záštita, nesplnil podmínky jejího přiznání (viz výše).
 

Více informací o udělování záštit předsedkyni AV ČR Vám poskytne:

Kancelář Akademie věd České republiky
Sekretariát předsedkyně
Národní 3, 110 00 Praha 1
+420 224 229 610
 
Kontaktujte nás na výše uvedené adrese nebo e-mailem na adrese info@cas.cz.