Zahlavi

Výstava přibližuje Československo v proměnách Evropy 20. století

11. 07. 2018

Vznik Československa i jeho politický, ekonomický a kulturní vývoj mapuje výstava Československo v proměnách Evropy 20. století. Připravil ji Historický ústav AV ČR při příležitosti oslav 100. výročí vzniku československého státu. Expozici, kterou 10. července 2018 provázela hudba Hradní stráže a Policie ČR, můžete navštívit ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR do konce října.

Právě v těchto dnech hostí Praha setkání jedné z nejvýznamnějších mezinárodních organizací, která již šest dekád ve světě propaguje českou a slovenskou kulturu a podporuje spolupráci ve vědě a vzdělávání. Kongres Společnosti pro vědy a umění se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.Letošní, v pořadí již 29. světový kongres je těšně spojen s připomínkou stého výročí Československa a česko-amerických vztahů. Společnost pro vědy a umění zároveň slaví šedesátileté jubileum.

Třídenní program zahrnuje přednášky a semináře, hudební a divadelní představení, promítání dokumentárních filmů a společenské akce. Účastní se jej 150 delegátů z ČR, Slovenska, USA, Francie, Švýcarska, Německa, Velké Británie a Japonska.

Ceny pro významné umělce a vědce
Slavnostní zahájení kongresu připravila Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ve Valdštejnském paláci 10. července 2018. Do úvodu bylo začleněno předávání Cen Pražské skupiny SVU významným českým umělcům a vědcům a také zahájení výstavy Československo v proměnách Evropy 20. století. Americké ústředí SVU současně udělilo zvláštní ocenění třem osobnostem, které přispěly k rozvoji česko-amerických vztahů.

Prestižní ocenění převzali představitelé uměleckých i vědních oborů, kteří se podílejí na šíření české kultury a vědy v zahraničí: Petr Bísek (vydavatel); František Fenič (režisér); Veronique Firkusny (překladatelka); Vít Hořejš (loutkoherec); Václav Hudeček (houslový virtuos;) Louis Reith (malíř), Joseph Rostinský (filolog); Petr Sís (ilustrátor, grafik).


Foto: Archiv Senátu PČR

Výstava o Československu oslovuje mladší generace
U příležitosti Kongresu Společnosti pro vědy a umění byla ve Valdštejnské zahradě zahájena výstava Československo v proměnách Evropy 20. století.

Vznikla v rámci oslav 100. výročí ustavení samostatného československého státu a symbolicky připomíná historické počátky státu i jeho následný politický, ekonomický i kulturní vývoj v průběhu minulého století.Oslovuje především generace, které realitu československého státu nezažily – ať už jde o naše mladší spoluobčany nebo zahraniční návštěvníky, kteří jsou se životem v Československu konfrontováni poprvé. Pro všechny ostatní může být nostalgickou vzpomínkou na část života svého, či jejich předků.

Expozici pod záštitou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové připravil Historický ústav AV ČR. Za jeho autorský kolektiv Jan Němeček upozornil, že jeden z cílů výstavy je především nezapomenout: „Že zde byl společný stát Čechů a Slováků, který je spojoval, stát, v němž žilo několik generací, které jej smysluplně budovaly a pokládaly za něj i své životy. To vše s vizí, že tak konají ve jménu jeho slávy. Byly na svůj stát přese všechny nelehké a trpké zkoušky hrdé.“

„Také proto se Československo, postavené za 74 let existence na milionech konkrétních příběhů svých občanů, mohlo stát základem, na kterém můžeme budovat naši další českou a slovenskou spolupráci,“ vyzdvihl Jan Němeček. Akce se ostatně zúčastnil i velvyslanec Slovenské republiky J. E. Peter Weiss.Osudové události republiky
Výstava se dotýká osudových událostí 20. století v československém prostředí, na nichž se podílely významné osobnosti, s důrazem na roli zakladatelů státu Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše.

Významný prostor patří událostem světové hospodářské krize, jež ve třicátých letech minulého století významně ovlivnila také politický vývoj v Evropě i další směřování společnosti. Stranou nezůstávají tragické důsledky vnějších agresí vůči československému státu, ať již v podobě nacistické okupace či pozdější srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968.Předseda Senátu PČR Milan Štěch při vernisáži uvedl, že žijeme ve svobodě a demokracii, za kterou naši předci pokládali životy: „Važme si jejich obětí a budujme v jejich jménu zemi založenou na myšlenkách, na nichž už prezident Tomáš G. Masaryk vystavěl základy naší republiky“.

Výstavu si mohou návštěvníci volně přístupné Valdštejnské zahrady prohlédnout do 31. října 2018. Otevřena je denně, od pondělí do pátku od 7:30 hod. do 19:00 hod.; o víkendech a státních svátcích od 10:00 hod. do 19:00 hod., od října pak do 18:00 hod.SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Idea československé státnosti

Česko na cestě


Zakladatel Česka na cestě Pavel Baran: Bez zarputilosti bychom to neustáli

Významná výročí v roce 2018 projednal ministr zahraničních věcí a místopředseda AV ČR


Připravili: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, a Jan Martinek, Odbor mediální komunikace KAV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ, Senát PČR