Zahlavi

Výroční zpráva ERC 2015

01. 04. 2016

Evropská výzkumná rada (ERC) publikovala výroční zprávu za rok 2015. Zpráva přináší přehled aktivit a úspěchů v uplynulém roce. Za osm let svého trvání ERC podpořila na 5000 výzkumníků. Ocenění pětitisícího podpořeného výzkumníka převzala v červnu 2015 přední chorvatská buněčná biofyzička dr. Iva Tolić.

 

 

V rámci výzev pracovního plánu 2015 bylo předloženo celkem 6 924 návrhů (schémata Starting, Consolidator and Advanced Grants). Ve srovnání s rokem 2014 došlo k poklesu žádostí o 14 %, což bylo způsobeno hlavně zpřísněním podmínek pro překládání návrhů. Záměrem přísnějších podmínek je nezahlcovat hodnotitele a udržet vysokou kvalitu hodnocení návrhů. 

Dokument ke stažení zde: https://erc.europa.eu/sites/default/files/publication/files/erc_annual_report_2015.pdf