Zahlavi

Výběrové řízení na hodnotitele v OP VVV

20. 05. 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu pro zájemce o pozice externích hodnotitelů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Jedná se o hodnocení žádostí o podporu v Prioritní ose 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum; Prioritní ose 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a v Prioritní ose 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

 

Pro úspěšné podání přihlášky do výběrového řízení je nutné registrovat se do IS KP14+ a následně jeho prostřednictvím vyplnit a podat žádost o status hodnotitele v modulu Hodnotitel IS KP14+ nejpozději do 15. 6. 2016 do 14:00 hod.


Bližší informace naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyberove-rizeni-na-hodnotitele