Zahlavi

Evropské komise zveřejnila zprávu o investicích v souvislosti s jadernou bezpečností

06. 04. 2016

Sdělení Evropské komise o jaderném ukázkovém programu (Nuclear Illustrative Programme - PINC) ze dne 4. dubna 2016, které bylo vypracováno na základě požadavků článku 40 Smlouvy o Euratomu, nabízí přehled investic do všech etap životního cyklu jaderných zařízení, které byly uskutečněny v rámci EU. Je to první zpráva, kterou Komise předkládá od havárie v jaderné elektrárně Fukušima Daiiči v březnu 2011.

 

 

Sdělení o jaderném ukázkovém programu (PINC) řeší rovněž otázky související s investicemi do výzkumných reaktorů a příslušného palivového cyklu, včetně produkce lékařských radioizotopů. Zprávu včetně údajů o výrobě jaderné energie v EU naleznete zde (EN):  http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-presents-nuclear-illustrative-programme  a zde (CZ):http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7517-2016-INIT/cs/pdf