Zahlavi

Evropská komise spustila společnou webovou stránku: Research and Innovation Observatory – Horizon 2020 Policy Support Facility

18. 04. 2016

V polovině února 2016 Evropská komise oficiálně spustila webovou stránku Research and Innovation Observatory (RIO) - Horizon 2020 Policy Support Facility, která monitoruje tempo výzkumu a inovací zemí EU. Webová stránka nabízí kvantitativní a kvalitativní informace řazené dle jednotlivých členských zemí. Obsahuje též zásadní politické dokumenty, zprávy, statistiky a vizualizace klíčových indikátorů.

 

 

The Research and Innovation Observatory (RIO) je iniciativa Evropské komise pro sledování a analýzu rozvoje výzkumu a inovací na úrovni jednotlivých zemí a na úrovni EU s cílem podpořit lepší politické rozhodování v Evropě.


The Horizon 2020 Policy Support Facility je nový nástroj Evropské komise, který poskytuje praktickou podporu při vytváření, provádění a vyhodnocování reforem v členských zemích a asociovaných zemích programu Horizont 2020.


Webovou stránku naleznete na odkazu: https://rio.jrc.ec.europa.eu/