Zahlavi

Čeští vědci a vědkyně představeni ve Washingtonu

17. 10. 2017

Výstava o českých vědcích a vědkyních byla v rámci Festivalu vzájemných inspirací 2017 zahájena 10. října 2017 vernisáží na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu. Popularizační výstavy o osobnostech české vědy vznikly jako součást projektu Otevřená věda Akademie věd ČR.České velvyslanectví ve spolupráci s Akademií věd ČR zařadilo výstavu o osobnostech české vědy do programu Festivalu vzájemných inspirací. Letošní festival představuje americké veřejnosti osobnost Gregora Mendela, objevitele zákonů dědičnosti, a jeho přínos genetickému výzkumu.Na zahájení vystoupil dr. Jakub Košťál, americký vědec českého původu, odborný asistent na George Washington University, který je držitelem titulu Ph.D. z Yale University v oboru počítačové a biofyzické chemie, kde působil také jako ředitel programu tvorby bezpečnějších chemických látek v univerzitním centru pro zelenou chemii a inženýring. Ve své přednášce hovořil zejména o osobních zkušenostech a pohledu na výzkum v USA, kde žije od svých 17 let, i o osobnostech, které ho inspirovaly.Popularizační výstavy Čeští vědci a jejich vynálezy a České vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě jsou prezentovány nezvyklou formou originálních karikatur, jejichž autorem je ilustrátor Přemek Ponáhlý. Osobité grafické zpracování přibližuje divákům všech generací významné historické a současné vědecké osobnosti a objevy s humorem a nadsázkou.

K zobrazeným osobnostem patří například vynálezce polarografu a nositel Nobelovy ceny Jaroslav Heyrovský, objevitel antivirotik používaných mj. v léčbě HIV/AIDS Antonín Holý, objevitel čtyř krevních skupin Jan Janský, vynálezce stejnojmenné vodní turbíny Viktor Kaplan, vynálezce měkkých kontaktních čoček Otto Wichterle, farmakoložka Helena Rašková, průkopnice rentgenografie u nás Adéla Kochanovská, zakladatelka československé dětské endokrinologie Jiřina Čížková, či první ženská nositelka Nobelovy ceny v oboru lékařství, biochemička Gerty Coriová.Více informací naleznete na http://www.mutualinspirations.org/.

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu