Zahlavi

7 věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016)

06. 04. 2016

Vernisáží a tiskovou konferencí byla zahájena výstava, která poprvé přináší do prostor AV ČR na Národní třídě v takovém rozsahu množství zapůjčených předmětů, jimž vévodí kopie sochy Karla IV. ze Staroměstské mostecké věže, poslední sochařský portrét panovníka před jeho smrtí. Na sedmi tématech ukazuje současný i minulý výzkum doby Karla IV. „AV ČR zvažovala, jak přistoupit k roku výročí Karla IV. a rozhodla se pro badatelský způsob. Nechceme jen celebrovat a připomínat císaře Karla IV. a jeho dobu, ale i ukázat živý vzkaz vědecké práce. Tak je koncipovaná i tato výstava,“ uvedl místopředseda AV ČR PhDr. Pavel Baran, CSc.

Je zřejmé, že vzhledem k dlouhé a bohaté historii Akademie věd ČR bylo nutné vybrat jednotlivé výzkumné projekty z široké palety projektů. Výstava si neklade za cíl prezentovat hotové výsledky, ale naopak usiluje o přiblížení stále živého procesu bádání v jeho průběhu na 14 výzkumných tématech.

Na výstavě jsou k vidění unikátní zlaté dukáty s vyobrazením Karla IV. Poprvé jsou v úplnosti prezentovány nejhodnotnější archeologické nálezy skleněných pohárů, které pocházejí z pražského souměstí. Nechybí ani předměty každodenní potřeby, které středověcí obyvatelé města běžně užívali. K vidění je také unikátní poklad mincí, který byl ukrytý kolem roku 1370 v Emauzském klášteře, dále kopie Zakládací listiny Karlovy Univerzity, Karlova zákoníku Maiestas Carolina nebo pozdně středověký přepis Karlovy Zlaté Buly. Samotnou postavu Karla IV. přiblíží pamětní mince, medaile a pečeti nesoucí jeho vyobrazení.

Výstava bude otevřena od 6. dubna do 11. května ve výstavní síni AV ČR Galerie Věda a umění na Národní 3, Praha 1. Otevřeno je v pracovní dny v čase 10–18 hod. a vstupné na výstavu je zdarma.

V rámci výstavy se 11. května od 17.30 hod. uskuteční komentovaná prohlídka s autorem výstavy PhDr. Martinem Musílkem, Ph.D. V rámci prohlídky se uskuteční taneční miniworkshop, při kterém si návštěvníci vyzkouší, jak se tančilo na dvoře Karla IV.

 

 

Foto: Stanislava Kyselová (Akademický bulletin) – FOTOGALERIE
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR