Zahlavi

Role vědy roste, ale hrozí i její zneužití, varuje Václav Cílek

14. 10. 2020

Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) získal Václav Cílek z Geologického ústavu AV ČR. Předal mu ji vicepremiér a místopředseda RVVI Karel Havlíček. Vyhlášení se konalo v Hrzánském paláci 13. října 2020. Slavnostního aktu se zúčastnila i předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Ocenění se uděluje od roku 2016 a je uznáním za propagaci a popularizaci vědy.

Geolog Václav Cílek se ve své práci zabývá především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací. Na svém kontě má kolem 400 esejů, přes stovku filmových dokumentů, spolupracoval na zhruba padesáti knižních titulech. Podílel se na řadě populárně naučných cyklů České televize. Václav Cílek se často vyjadřuje k aktuálním společenským a ekologickým otázkám. Bývá hostem pořadu Českého rozhlasu Dvojka „Jak to vidí...“.  

Účelové studie
Molekulární biolog Petr Dvořák, který je prvním místopředsedou RVVI, uvedl, že Cílkův záběr je ohromující. Kromě geologie se laureát zabývá také filozofií, překladatelstvím či výtvarným uměním. V děkovné řeči Václav Cílek následně sdělil, že vědci mají v oblasti popularizace ještě co zlepšovat. Své poznatky prý neradi sdělují veřejnosti a médiím, protože to bývá bolestivé a často dochází ke zkreslením. Současně však média pochválil: „Kdejaké noviny mají dnes slušné vědecké zpravodajství a čím dál tím víc novinářů absolvuje třeba přírodovědecké fakulty nebo podobně.“


Laureát letošní Ceny předsedy RVVI Václav Cílek

Riziko týkající se vědy a politiky spatřuje v tzv. smrti expertízy. „Když určitý lobbista potřebuje podpořit svůj politický nebo ekonomický postoj, tak si najme nějakou společnost, která vytvoří studii, jež vyústí v doporučení nahrávající dotyčnému lobbistovi. To je doopravdy velký problém,“ řekl Václav Cílek, který se rovněž obává „scientifikace politiky“. Podle něj se politici, kteří chtějí dosáhnout svého, často zaštiťují vědou, která souzní s vybranou částí politického spektra. „Role vědy sice roste, ale rostou i možnosti jejího zneužití,“ varoval.

Peníze půjdou na knihy
Václav Cílek se narodil v Brně, dva ročníky střední školy ale studoval v Tanzanii, kde jeho otec pracoval jako geolog. V osmdesátých letech působil v tehdejším Hornickém ústavu ČSAV, poté v Ústavu geologie a geotechniky ČSAV, dnes Geologickém ústavu AV ČR, kde ho zajímaly hlavně lunární horniny a krasové sedimenty a minerály. V letech 2004 až 2012 byl ředitelem tohoto ústavu a jako vědecký pracovník zde působí nadále.


Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová v hovoru s Václavem Cílkem

To, že letošním laureátem ceny bude Václav Cílek, oznámila RVVI v září. Její předseda a současně premiér Andrej Babiš se komorní ceremonie nezúčastnil. S oceněním se pojí odměna ve výši 350 tisíc korun. Václav Cílek chce prostředky využít na vydání nekomerčních knih, konkrétně třeba životopisu sochaře Františka Bílka nebo knihy o historii zemědělství v Číně, Japonsku a Koreji. Co se dalších plánů týče, s Českou lesnickou společností připravuje velkou monografii o budoucnosti českých lesů. Pracuje rovněž na gravimetrickém atlasu Měsíce.

Připravil: Jan Klika, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Úřad vlády ČR

Přečtěte si také

Vědy o Zemi

Vědecká pracoviště

Výzkum ve vědách o Zemi je soustředěn na dvě hlavní oblasti: globálně kontinentální fyzikální a geologické problémy složení, struktury a vývoje zemského tělesa, včetně jeho plynného obalu, a lokálně regionální vlastnosti vnitřní struktury území České republiky, jež představuje unikátní geologickou formaci v Evropě. Historie českých a moravských geologických jednotek, oscilace klimatu a environmentální proměny v nedávné geologické minulosti jsou předmětem rostoucího zájmu, stejně tak jako paleomagnetismus, paleontologie a procesy v horninovém prostředí vyvolané lidskou činností. Studují se příčiny indukovaných seismických vln, je mapována kontaminace půdy a sedimentů, jsou vyhledávány a vyšetřovány lokality vhodné jako případná úložiště radioaktivních odpadů. Přechodové a horní vrstvy atmosféry jakož i bližší okolí Země jsou zkoumány především z globálního hlediska fyziky jejího plynného obalu, zatímco klimatické předpovědi a studium dlouhodobých změn atmosférické cirkulace jsou omezeny převážně na oblast střední Evropy. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 480 zaměstnanci, z nichž je asi 320 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce