Zahlavi

Roubenky, lomenice, žudro: výstava Papírová ves přiblíží venkovskou architekturu

05. 10. 2022

Lomenice severočeských chalup, hrázděné statky na Chebsku, přikrčená roubená stavení na Valašsku – dnešní podoba těchto pokladů tradičního venkovského stavitelství je výsledkem dlouhodobého vývoje. Už od konce 19. století se jej snaží zachytit etnografové, architekti i umělci. Jejich práci představuje výstava Papírová ves, na které spolupracovali badatelé z Etnologického ústavu AV ČR, Národního muzea a ČVUT. Navštívit ji můžete v Národopisném muzeu Národního muzea v Praze.

Zájem o tradiční lidovou architekturu neustále roste. Poutá pozornost odborníků i laické veřejnosti. Dokládá to i výstava Papírová ves představující bohaté dokumentační sbírky, které dnes můžeme využít k poznání tradičního stavitelství i v kombinaci s nejmodernější počítačovou technikou. Návštěvníky zavede na venkov 17. až 19. století, a to prostřednictvím fotografií, plánů či kreseb. Mnohé ze zaznamenaných venkovských staveb jsou velmi unikátní a často i zničené.

„Výstava se zaměřuje především na staré i soudobé způsoby dokumentace lidových staveb v terénu. Od fotografování na skleněné desky a náčrtky do skicářů v 19. století až po laserové skenování v dnešní době,“ říká jeden z autorů, Jiří Woitsch z Etnologického ústavu AV ČR. Kromě desítek 2D vyobrazení si návštěvníci mohou prohlédnout také pět historických dřevěných modelů a dvě stavby zhotovené prostřednictvím 3D tisku. „Na naší výstavě je skvělé, že návštěvníci můžou porovnat modely lidového stavitelství, které vznikaly před sto a více lety ze dřeva a papíru, s těmi současnými vytvořenými pomocí 3D tisku,“ dodává autor.

 2022-05-19_Jiri Woitsch_EU_web-2
Jiří Woitsch z Etnologického ústavu AV ČR je jedním z autorů výstavy.

V Papírové vsi lidé poznají různé typy tradiční venkovské architektury. Nechybí lomenice, tedy prkenné štíty severočeských chalup, k vidění je také výstavní dědina z Národopisné výstavy českoslovanské, dále pak roubenky z Valašska či žudro. „Pod tímto trochu tajemným termínem se skrývá klenutý přístavek používaný u vchodů lidových domů na Slovácku,“ vysvětluje Jiří Woitsch.

Rostoucí zájem o venkov
Jednou z motivací autorů výstavy je stoupající zájem veřejnosti o tradiční venkovskou architekturu. „Souvisí to s někdy trochu romantickým a naivním hledáním vlastních kořenů a jistot v rozbouřeném světě, ale i snahou žít v souladu s přírodou a takříkajíc jako za starých časů. Lidové stavitelství a zejména roubenky se stávají jakýmsi hmotným symbolem zájmu o venkov, lidové zvyky a tradice či folklor,“ říká Jiří Woitsch.

Usedlost ve Zbožici, L. Koreček. 1942
Výstava návštěvníky zavede na venkov 17. až 19. století, a to prostřednictvím fotografií, plánů či kreseb.

Papírová ves je prvním z velkých veřejných výstupů projektu VISKALIA (Virtuální skansen lidové architektury), který začal před třemi lety. Cílem je zdigitalizovat a zachránit co nejvíce dokumentů tradičních stavení. Badatelům se dosud podařilo shromáždit přibližně dvacet tisíc záznamů pomocí nichž na webových stránkách vytvoří virtuální skanzen. Nabídnou tak kvalitní, ale přístupné poučení o tradiční lidové architektuře v České republice na jednom místě. „Vybudovat reálné muzeum v přírodě by stálo zhruba miliardu korun, virtuální je výrazně levnější,“ dodává Jiří Woitsch.

Výstava vznikla ve spolupráci s Národním muzeem a Českým vysokým učením technickým v Praze, které poskytlo nejmodernější přístroje sloužící k dokumentaci staveb a modely lidové architektury sestavené 3D tiskem. Je přístupná až do 1. června 2023 v Národopisném muzeu Národního muzea v Kinského zahradě v Praze.

Text: Markéta Wernerová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Shutterstock, Papírová ves, L. Koreček, Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative CommonsText je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

 

 

Přečtěte si také

Humanitní a filologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkumné projekty ústavů této sekce mají rovněž význam pro celonárodní kulturu a vzdělanost. V literární vědě je třeba nově zpracovat poválečné období české literatury, včetně literatury nezávislé. Naproti tomu klasická studia se soustřeďují na latinské písemnictví v našich zemích a na soupis našich literárních památek do r. 1800. Jazykověda se orientuje na výzkum národního jazyka a jeho historického vývoje v jeho spisovné i nespisovné podobě. Pozornost filozofie je upřena ke studiu filozofických směrů 20. století - k fenomenologii, filozofii existence, ale i k analytické filozofii a teorii vědy - stejně jako k odkazu myslitelů jako J. A. Komenský či J. Patočka. Literatura a jazyky slovanských zemí jsou předmětem naší slavistiky. Orientalistika, která má u nás dlouhou tradici, se věnuje studiu orientálních jazyků, dějinám a kultuře Předního východu, Indie, Číny a arabského světa. Etnografie a folkloristika se vedle tradičních témat hmotné a duchovní lidové kultury zabývá i aktuálními problémy etnických studií emigrace a reemigrace i adaptací jiných etnik v českém prostředí. Rovněž výzkum české hudební kultury je příspěvkem této sekce k poznání a ochraně našeho kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 360 zaměstnanci, z nichž je asi 250 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce