Zahlavi

Centrum Karla Čapka, které zkoumá etiku robotů, slaví rok existence

21. 10. 2019

Studují etické a sociálně-politické otázky související s umělou inteligencí, robotikou a biotechnologiemi. Mezioborová platforma Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice (CEVAST) funguje přesně rok. V říjnu 2018 podepsali dohodu o jejím založení ředitelé tří pracovišť AV ČR – Filosofického ústavu, Ústavu informatiky a Ústavu státu a práva – a Přírodovědecké fakulty UK. Výročí si členové centra připomněli ve čtvrtek 17. října konferencí Dobrá A.I. jako etická a filosofická výzva, na které shrnuli nejpodstatnější události prvního roku.

Výzkumníci centra Karla Čapka se zabývají kupříkladu etikou autonomních vozidel nebo implikacemi umělé inteligence pro otázky osobní identity, vědomí, etiky i estetiky. Na výroční konferenci se hovořilo o dvou významných mezinárodních workshopech, které se letos k těmto tématům konaly: Autonomous Vehicle Ethics: Beyond the Trolley Problem (psali jsme v článku Odborníci se radí o etice samořiditelných aut a Future Minds: The Metaphysics and Ethics of AI (program na stránkách CEVAST).

Kniha o etice samořiditelných aut vyjde v Oxfordu

Někteří ze zahraničních účastníků těchto dvou akcí (např. Patrick Lin z California Polytechnic State University, Ugo Pagallo z Turínské univerzity nebo Susan Schneiderová z University of Connecticut) se stali externími členy centra Karla Čapka. CEVAST tak má v současné době zhruba dvě desítky externích členů a desítku interních pracovníků.

Jedním z výsledků spolupráce bude kniha o etice autonomních vozidel, kterou v současné době editují David Černý z Ústavu státu a práva AV ČR, Tomáš Hříbek z Filosofického ústavu AV ČR a Ryan Jenkins z California Polytechnic State University. V roce 2020 by měla publikace vyjít v prestižním akademickém nakladatelství Oxford University Press.

2019_10_21_CEVAST
Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice (CEVAST) vzniklo 12. října 2018

Jaký máte názor na roboty?

Výroční konference Dobrá A.I. jako etická a filosofická výzva dále pokračovala přednáškami Jaroslava Flegra, Robina Kopeckého a Michaely Košové z Přírodovědecké fakulty UK o dotazníkových metodách zjišťování morálních intuicí ohledně umělé inteligence.

Například Robin Kopecký zkoumá, jak lidé hodnotí různé verze antropomorfních (lidem podobných) robotů. Cílem je najít uživatelsky přijatelný návrh robotů využitelných v pečovatelských službách. Michaela Košová se zaměřuje na intuice dětí s cílem zjistit, jaké typy psychologických charakteristik a schopností připisují robotům.

Robot s minimálním vědomím

Příspěvky ve druhém bloku konference byly abstraktnější povahy. Jiří Wiedermann z Ústavu informatiky AV ČR referoval o modelu „minimálního vědomí“, kterým by mohla být vybavena umělá inteligence. Jiří Wiedermann se domnívá, že minimální vědomí by mohlo umělé inteligenci umožnit efektivnější plnění některých typů úkolů.

O centru Karla Čapka natočil video youtuber Zvěd: 

 

Program výroční konference uzavřel David Černý přednáškou o tzv. technologické singularitě. Označuje se tak hypotetický okamžik, v němž obecná umělá inteligence vstoupí do nevratného a exponenciálně se zrychlujícího cyklu sebezdokonalování. Výsledkem má být superinteligence, o jejímž vztahu k lidstvu lze jen spekulovat.

Na konferenci se hovořilo také o budoucích plánech centra Karla Čapka. Jedním z nich je konání velké mezinárodní konference o využití informatiky a výpočetní techniky ve filozofii v létě 2020 v Praze.

O vztahu etiky k novým technologiím jsme psali rozsáhlý článek v časopise A / Věda a výzkum v čísle 4/2018.

Připravila: Leona Matušková z podkladů Tomáše Hříbka z Filosofického ústavu AV ČR a Davida Černého z Ústavu státu a práva AV ČR
Foto: CEVAST, Pavlína Jáchimová, AV ČR

Přečtěte si také

Humanitní a filologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkumné projekty ústavů této sekce mají rovněž význam pro celonárodní kulturu a vzdělanost. V literární vědě je třeba nově zpracovat poválečné období české literatury, včetně literatury nezávislé. Naproti tomu klasická studia se soustřeďují na latinské písemnictví v našich zemích a na soupis našich literárních památek do r. 1800. Jazykověda se orientuje na výzkum národního jazyka a jeho historického vývoje v jeho spisovné i nespisovné podobě. Pozornost filozofie je upřena ke studiu filozofických směrů 20. století - k fenomenologii, filozofii existence, ale i k analytické filozofii a teorii vědy - stejně jako k odkazu myslitelů jako J. A. Komenský či J. Patočka. Literatura a jazyky slovanských zemí jsou předmětem naší slavistiky. Orientalistika, která má u nás dlouhou tradici, se věnuje studiu orientálních jazyků, dějinám a kultuře Předního východu, Indie, Číny a arabského světa. Etnografie a folkloristika se vedle tradičních témat hmotné a duchovní lidové kultury zabývá i aktuálními problémy etnických studií emigrace a reemigrace i adaptací jiných etnik v českém prostředí. Rovněž výzkum české hudební kultury je příspěvkem této sekce k poznání a ochraně našeho kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 360 zaměstnanci, z nichž je asi 250 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce