Zahlavi

Čestná oborová medaile AV ČR pro bioklimatologa Körnera

06. 01. 2023

Pomohl českým vědcům s vývojem inovativních metodických přístupů i s ekosystémovými experimenty. Za to i mnoho dalších přínosů české a světové vědě obdrží dnes rakouský bioklimatolog a člen IPCC Christian Körner Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách. Za Akademii věd ČR mu ji předá místopředseda Zdeněk Havlas.

Christian Körner se primárně zaměřuje na to, jaký vliv má rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší na přirozenou vegetaci. Věnuje se ale také různým ekosystémům včetně horských oblastí v kontextu globální změny. V současné době pracuje na Univerzitě v Bazileji, s českými vědci udržuje úzké vztahy už od konce 70. let.

Na udělení Čestné oborové medaile za zásluhy v biologických vědách ho navrhl Ústav výzkumu globální změny AV ČR, se kterým spolupracoval na ekosystémových experimentech založených na manipulaci klimatických faktorů v rámci projektu COST Action CLIMMANI. Ústav oceňuje Christiana Körnera i za to, že pomohl s formulacemi hypotéz ohledně dopadů změn klimatu na ekosystémy, podílel se na vývoji inovativních metodických přístupů v této oblasti, přičemž svou stopu zanechal i v administrativě ústavu.

Christian Körner patří mezi nejcitovanější vědce světa ve svém oboru a je členem mj. Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC).

prof. Körner-m
prof. Körner
FOTO: Ústav výzkumu globální změny AV ČR

TZ ke stažení zde.

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce