Zahlavi

Akademie věd odsuzuje útok Ruska na ukrajinské univerzity

20. 07. 2022

Akademie věd ČR se připojuje k prohlášení České konference rektorů a Učené společnosti, kterým odsuzují útok ruských raket na dvě univerzity v ukrajinském Mykolajivu v pátek 15. července. Chování vojsk Ruské federace považuje předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová za naprosto nepřijatelné.

Útok na ukrajinské univerzity je po útocích na divadla, nemocnice, kostely či obchodní centra dalším skutkem, který potvrzuje ruskou neúctu vůči jakýmkoli civilizačním hodnotám a hlubokou nenávist ke svobodě, deklarují rektorky a rektoři vysokých škol České republiky, sdružení v České konferenci rektorů. Barbarský útok na ukrajinské vzdělávací instituce odsuzuje rovněž Učená společnost ČR a k prohlášení se připojuje také Akademie věd ČR.

„Ruská vojska zabíjením civilistů a ničením veškeré infrastruktury na Ukrajině vystavují tu nejhorší možnou známku ruskému vedení i celé zemi. Jejich chování je pro civilizované země naprosto nepřijatelné,“ zdůrazňuje Eva Zažímalová.

Akty agrese Ruské federace proti územní celistvosti a politickému uspořádání Ukrajiny Akademie věd ČR zavrhuje od prvního dne invaze ruských vojsk. Studentům vysokých škol, postdoktorandům a vědcům z Ukrajiny nabízí stáže, zaměstnání, ale i ubytování a další formy podpory. Se státními institucemi Ruska a Běloruska zároveň ukončila či přerušila vědecké aktivity.

Předchozí vyjádření a články o pomoci Akademie věd ČR Ukrajině najdete zde:  
Pomoc, vstřícnost a solidarita kolegů jsou ohromující, říkají vědci z Ukrajiny - Akademie věd České republiky (avcr.cz)
Do pomoci Ukrajině se přihlásila naprostá většina pracovišť Akademie věd - Akademie věd České republiky (avcr.cz)
PŘEHLED: Akademie věd ČR vyjadřuje podporu Ukrajině - Akademie věd České republiky (avcr.cz)


Text: Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Shutterstock

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce