Zahlavi

Apokalypsa získala 1. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy 2023

13. 06. 2024

Doprovodná publikace, kterou vydala Západočeská galerie v Plzni s nakladatelstvím Artefactum k výstavě „…a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a  umění v českých zemích, si ze včerejšího slavnostního vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2023 odnesla nejvyšší ocenění v kategorii Katalogy. Odborná porota ocenila originální výtvarné zpracování grafiček Adély Svobodové a Terezy Hejmové.

Katalog „…a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích byl koncipován jako doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, která probíhala v Západočeské galerii v Plzni od října 2023 do března 2024. Kolektiv autorů z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR se na výstavě i v katalogu zabýval širokou škálou inspirací biblickým textem Zjevení sv. Jana, zvaným Apokalypsa, ve výtvarném umění, hudbě a literatuře v českých zemích od středověku až do současnosti.

Slavnostní vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2023 proběhlo ve středu 12. června na půdě Technologického centra Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Odborná komise se v hodnocení zaměřuje na celkový design knihy, písmo, obálku, ilustrace a propojení výtvarné stránky s textem. Katalog „…a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích zpracovaly zkušené a nejednou oceněné grafičky Adéla Svobodová a Tereza Hejmová, se kterými Západočeská galerie v Plzni nespolupracovala poprvé. Adéla Svobodová je podepsána například nad katalogy k výstavám Kubišta – Filla. Plzeňská disputace; Z akademie do přírody, společně pak vytvořily publikaci k výstavám Jdi na venkov! a Palmy na Vltavě.

Západočeská galerie v Plzni je jedinou krajskou galerií v ČR, která má statut výzkumné organizace. Tomu je přizpůsobena také naše výstavní a publikační dramaturgie, zaměřená na velké badatelské projekty, které realizujeme ve spolupráci s předními odbornými pracovišti v ČR. Výsledkem tohoto úsilí je i publikace …a viděl jsem nové nebe a novou zemi. Apokalypsa a umění v českých zemích, kterou naše instituce připravila k vydání ke stejnojmenné výstavě ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR. Nicméně náš hlavní dík patří oběma autorkám grafického designu Tereze Hejmové a Adéle Svobodové, kterým vděčíme za originální podobu této publikace,“ shrnuje ředitel Západočeské galerie v Plzni  Roman Musil.

Spolupráce mezi Západočeskou galerií v Plzni a Ústavem dějin umění AV ČR je dlouhodobou záležitostí a přinesla již řadu úspěšných výstavních a knižních projektů. „Je radost spolupracovat s profesionálním a spolehlivým partnerem, od kterého přesně víte, co očekávat. Západočeská galerie je jedním z nich. Zároveň je skvělé realizovat krásné publikace s profesionálními, kreativními a komunikaci otevřenými grafičkami, k nimž Adéla Svobodová a Tereza Hejmová jednoznačně patří,“ podotýká ředitel Ústavu dějin umění AV ČR Tomáš Winter.

Obálka ke katalogu
Ukázka z oceněného katalogu k výstavě „…a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích


 „… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích

Autoři: Lenka Bydžovská, Sylva Dobalová, Stanislava Fedrová, Tadeáš Kadlec, Kateřina Kubínová, Martin Mádl, Pavla Machalíková, Mahulena Nešlehová, Lenka Panušková, Milada Studničková, Štěpán Vácha, Tomáš Winter

Editoři: Kateřina Kubínová, Pavla Machalíková, Tomáš Winter

  • Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s Artefactum
  • Grafická úprava: Tereza Hejmová, Adéla Svobodová
  • Tisk: Tiskárna Helbich, Brno
  • Vazba: měkká
  • Rok vydání: 2023
  • Počet stran: 319

O soutěži:

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku každoročně pořádají Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví / Muzeum literatury. V soutěži o nejlepší knižní design je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok (rozhoduje údaj v tiráži).

Oceněné knihy jsou prezentovány v Muzeu literatury, na veletrhu Svět knihy, festivalu LITR Olomouc, přehlídce Designblok, na výstavách v Moravské galerii v Brně, v Husitském muzeu v Táboře, v Českých centrech atd. Také se účastní soutěže o nejlepší knižní design světa (Best Book Design from all over the World), mezinárodních veletrhů a výstav.

TZ ke stažení zde.

Biologicko-ekologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkum v této oblasti je zaměřen na studium vztahů jak mezi organismy a prostředím, tak i mezi jednotlivými organismy; výsledky jsou využitelné v péči o životní prostředí. Studium zahrnuje terestrické, půdní a vodní ekosystémy a systémy parazit-hostitel. Výzkum je prováděn většinou na území ČR a přispívá tak k jejímu bio-ekologickému mapování. Dlouhodobá pozorování ve vybraných lokalitách se soustřeďují na typické ekosystémy studované z hlediska geobotaniky, hydrobiologie, entomologie, půdní biologie, chemie a mikrobiologie a na problematiku eutrofizace vybraných přehrad a jezer. V oblasti botaniky je studována taxonomie vyšších a nižších rostlin, zvláště řas, s využitím v oblasti ochrany přírody. Studium molekulární a buněčné biologie, genetiky, fyziologie a patogenů rostlin a hmyzu je předpokladem pro rozvoj rostlinných biotechnologií v zemědělství a využití hmyzu jako modelu pro obecně biologický výzkum. Botanický ústav též pečuje o Průhonický park, který je významnou součástí českého přírodního a kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 4 vědecké ústavy s přibližně 1030 zaměstnanci, z nichž je asi 380 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce