Zahlavi

Expertní stanoviska AVex

AVex je nezávislé expertní stanovisko, které Akademie věd České republiky připravuje pro orgány státu a jeho představitele jako odborný podklad ve věcech veřejných záležitostí. Odborným garantem stanoviska je příslušné pracoviště (veřejná výzkumná instituce) Akademie věd ČR.


1/2024
Akademie věd České republiky. Nové cesty od obnovitelných zdrojů energie k bezfosilním palivům.
In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online].
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
AV ČR, v. v. i.
2024 [cit. 15. 3. 2024].
Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování


3/2023
Akademie věd České republiky. Energetické využití jaderné fúze na dosah.
In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online].
Ústav fyziky plazmatu
AV ČR, v. v. i.
2023 [cit. 3. 10. 2023].
Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování


2/2023
Akademie věd České republiky. Ohňostroje: toxická show s neúnosnými zdravotními riziky.
In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online].
Ústav pro hydrodynamiku
AV ČR, v. v. i.,
Ústav chemických procesů
AV ČR, v. v. i.,
Ústav experimentální medicíny
AV ČR, v. v. i.
2023 [cit. 28. 8. 2023].
Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování


1/2023
Akademie věd České republiky. Umělá inteligence.
In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online].
Ústav informatiky AV ČR,
v. v. i.
2023 [cit. 2. 5. 2023].
Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování


3/2022
Akademie věd České republiky. Spravedlivá transformace. Přechod k nízkouhlíkové ekonomice z pohledu práva.
In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online].
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
2022 [cit. 14. 12. 2022].
Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování


2/2022
Akademie věd České republiky. Transfer znalostí a technologií a jak ho podpořit v ČR.
In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online].
Centrum transferu technologií a znalostí (CeTTAV),
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
2022 [cit. 9. 6. 2022].
Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování


1/2022
Akademie věd České republiky. Migrace a občané ze "třetích zemí" v ČR.
In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online].
Etnologický ústav AV ČR,
v. v. i.
2022 [cit. 31. 5. 2022].
Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování


3/2021
Akademie věd České republiky. Důsledky těžby na Ostravsku a Karvinsku. In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online]. Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
2021 [cit. 4. 9. 2021].
Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování


2/2021
Akademie věd České republiky. Rostlinné viry a viroidy: reálná nebezpečí i biotechnologický potenciál rozvoje. In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online]. Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
2021 [cit. 22. 6. 2021].
Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování


1/2021
Akademie věd České republiky. Invazní druhy: riziko pro krajinu i kvalitu života lidí. In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online]. Botanický ústav AV ČR,
v. v. i., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., 2021 [cit 12. 5. 2021]. 
Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování


SPECIÁL/2020
Akademie věd České republiky. Viry a boj s nimi.
In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online].
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., 2020 [cit. 4. 12. 2020].
Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování

AVex-Poskozene-zdravi-v-panevnich-oblastech
5/2020
Akademie věd České republiky. Poškozené zdraví populace v Ústeckém kraji. In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online]. Ústav experimentální medicíny
AV ČR, v. v. i., 2020
[cit 6. 10. 2020].
Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování


4/2020
Akademie věd České republiky. Klimatická změna – fenomén současnosti.
In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online]. Ústav globální změny AV ČR, v. v. i.,
2020 [cit 6. 11. 2020].
Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování


3/2020
Akademie věd České republiky. Zůstane naše půda živá? In: AVex: expertní stanovisko AV ČR
[online]. Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 2020
[cit 26. 8. 2020].
Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování


2/2020
Akademie věd České republiky. Planeta ve skleníku. In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online]. Ústav termomechaniky AV ČR,
v. v. i., 2020
[cit 25. 5. 2020].
Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování


1/2020
Akademie věd České republiky. Antibiotická krize. AVex: expertní stanovisko
AV ČR [online]. Mikrobiologický ústav
AV ČR, v. v. i., 2020
[cit 5. 3. 2020].
Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování


4/2019
Akademie věd České republiky. Genetické modifikace plodin.
In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online].
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 2019 [cit. 1. 10. 2019].
Dostupné z:
verze ke stažení
literatura
verze k listování


3/2019
Akademie věd České republiky. Současný problém sucha v ČR.
In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online].
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., 2019 [cit. 27. 5. 2019].
Dostupné z:
verze ke stažení
literatura
verze k listování


2/2019
Akademie věd České republiky. Pitná voda – je a bude?
In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online].
Ústav pro hydrodynamiku
AV ČR, v. v. i., 2019
[cit. 5. 6. 2019].
Dostupné z:
verze ke stažení
literatura, errata
verze k listování

1-2019-AVex-Big-Data
1/2019
Akademie věd České republiky. Big Data.
In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online].
Ústav informatiky AV ČR,
v. v. i., 2019 [cit. 1. 3. 2019].
Dostupné z:
verze ke stažení
literatura
verze k listování

Kontakt:
Odpovědná redaktorka: Markéta Růžičková, e-mail: avex@kav.cas.cz.