Zahlavi

Výzkum ukázal, že vyšší plat přiláká více kvalitních zájemců o post starosty

01. 10. 2018

Zvýšení platů ve volených funkcích může pozitivně ovlivnit zájem lidí vstupovat do komunální politiky. Platí to hlavně v případě malých obcí do 1000 obyvatel, kterých je v České republice většina (76 % českých obcí). Vyplývá to z nové studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při CERGE-EI (společného pracoviště UK a Národohospodářského ústavu AV ČR).

V malých obcích je o volené funkce starostů a členů zastupitelstva nízký zájem (oproti větším obcím). Již v předešlé studii autoři prokázali, že zatímco v obcích s 10–20 tisíci obyvateli soutěží o jedno místo zastupitele v průměru 8,8 kandidátů, v obcích do 1000 obyvatel je to v průměru pouze 2,2 kandidátů.

Aktuální studie trendů z poslední doby zkoumá, zda má zvýšení platů představitelů samosprávy potenciál motivovat lidi ke kandidatuře, a zlepšit tím výběr zvolených zastupitelů.

Autoři Ján Palguta a Filip Pertold zjistili, že vyšší platy oblastních politiků mají ve výsledku pozitivní vliv na politickou soutěž. „Statistickou analýzou zjišťujeme, že 10 % zvýšení platů zastupitelů vede ke zvýšení podílu manažerských, odborných a administrativních profesí mezi zastupiteli o téměř sedm procentních bodů. Stejný efekt se projevuje také u výběru starostů,“ píše se v závěrech aktuální studie.

 

„Vychází to asi na sedm kvalifikovaných odborníků na 100 kandidátů při desetiprocentní navýšení platů. Vedle toho je také důležité zjištění, že pouhé pětiprocentní navýšení přiláká jedno politické sdružení do soutěže navíc, což je významné právě u malých obcí, kde je konkurence velmi malá, a voliči nemají z čeho vybírat. Odhadnutý vztah lze označit jako kauzální,“ komentuje výsledky pro web AV ČR Filip Pertold.

Nevýhodný vstup do politiky?

O práci v zastupitelstvech malých obcí nejeví lidé zájem mimo jiné proto, že jde, zjednodušeně řečeno, o velkou zodpovědnost za malé peníze. „Ohodnocení politických představitelů podle mě hraje významnou roli, protože nikdo nechce vstupem do politiky zároveň ‚ožebračovat‘ svoji rodinu. Česká politika obecně především trpí malou kvalifikovaností lidí v ní působících,“ dodává Filip Pertold.

Zvýšení platového ohodnocení by mohlo, podle výsledků studie, pomoci přilákat více vysokoškolsky vzdělaných kandidátů, přestože efekt je poměrně slabý. „Při 10% zvýšení platů odhadujeme nárůst podílu zastupitelů s vysokoškolským magisterským vzděláním o 1,6 procentního bodu,“ píše se dále ve studii.

Podle autorů nelze tyto výsledky zobecňovat pro větší obce, městské části a města. Zejména ve větších městech totiž do procesu politické kandidatury významněji vstupují i kariérní ambice politiků a užší napojení na celostátní stranické subjekty.

Podle mezinárodního srovnání jsou čeští obecní politici spíše hůře platově ohodnoceni. V roce 2017 pobíral uvolněný starosta obce mediánové velikosti (cca 430 obyvatel) zhruba 36 000 korun. Starosta v obci s průměrným počtem obyvatel (cca 1700 obyvatel) měl nárok na plat přibližně 46 000 korun hrubého měsíčně.    

CERGE-EI je společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE je zkratkou anglického názvu Center for Economic Research and Graduate Education) a Národohospodářského ústavu AV ČR (EI je zkratkou anglického názvu Economics Institute).

Studie 09/2018 (Ján Palguta, Filip Pertold): Dopady vyšších platů politiků na volby do zastupitelstev obcí

Studie 12/2017 (Ján Palguta): Kdo je váš starosta: volební soutěž a charakteristiky zastupitelů v ČR

Připravila: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: iStock

Přečtěte si také