Zahlavi

Výstava: Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost

05. 05. 2016

Od 6. května má veřejnost možnost navštívit výstavu „Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost“ v prostorách Emauzského kláštera. „Aktuálním impulzem k jejímu uspořádání byla potřeba sdělit nové výsledky odborného bádání v klášteře Na Slovanech,“ uvedla na dnešní tiskové konferenci PhDr. Klára Benešovská, CSc., z Ústavu dějin umění AV ČR, hlavní autorka výstavy. Členka Akademické rady AV ČR PhDr. Taťána Petrasová, CSc., zdůraznila, že výstava je součástí Strategie AV21 v rámci programu Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací.

 
Výstava situovaná přímo v objektu kláštera těží z provázanosti místa a jeho dějin a představuje tuto výjimečnou fundaci Karla IV. jako důležité duchovní centrum Nového města pražského a zároveň evropské centrum slovanské hlaholské kultury 14. století. Klášter Na Slovanech (zvaný též Emauzy) založil Karel IV. na konci roku 1347 a pozval do něj z Chorvatska mnichy sloužící římskou (západní) liturgii v církevní slovanštině, psané hlaholským písmem.
 
Expozice provede návštěvníka prostory kostela, ambitu a přilehlé tzv. císařské kaple i kapitulní síně. K vidění bude fragment hlaholského nápisu odkrytý v 50. letech minulého století, originály a faksimile hlaholských textů, mimo jiné i proslulého Remešského evangeliáře a druhý díl České bible hlaholské. Model areálu kláštera v jeho středověké podobě tvoří centrum úvodní expozice a vznikl zcela nově právě pro tuto výstavu.
 
Navazující část výstavy se věnuje unikátnímu cyklu nástěnných maleb v klášterním ambitu a v tzv. císařské kapli, který je veřejnosti takto podrobně vyložen na základě textů a překreseb vůbec poprvé. Cyklus, ač je dnes citelně poničen, nemá svým rozsahem a uceleným ikonografickým programem v Evropě obdobu. Dalším významným místem, kam návštěvníky výstava zavede, je klášterní chrám, ojedinělý i v souboru novoměstských církevních institucí.
 
Výstavu připravili v rámci programu Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací Strategie AV21 jako výstup svého výzkumu odborníci ze tří ústavů Akademie věd ČR: dr. Klára Benešovská a dr. Kateřina Kubínová (Ústav dějin umění AV ČR), dr. Václav Čermák (Slovanský ústav AV ČR) a dr. Tomáš Slavický (Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR).
 
Výstavu doplní cyklus přednášek a koncertů. Od 5. do 6. října se uskuteční v prostorách kláštera vědecká konference „Karel IV. a Emauzy. Liturgie-text-obraz“, která bude zaměřena jak na klášter a jeho kulturu, tak zejména na literární památky doby Karla IV.
 
Výstava bude přístupná veřejnosti do 21. listopadu 2016 denně kromě neděle od 11.00 do 17.30.
 

 
Foto: Viktor Černoch (Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR)
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR