Zahlavi

Tradice jako základ pro výzkum. Předsedkyně Akademie věd zavítala do Turnova

10. 05. 2023

Turnov a jeho okolí jsou domovem nejen tradičního šperkařství, ale také skvělé vědy. Dvě aplikační pracoviště Akademie věd ČR – centrum TOPTEC a Stanici šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám – navštívila 5. května 2023 předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová za doprovodu hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a starosty města Tomáše Hockeho.

Výsledky obou pracovišť jsou příkladem aplikace vědeckých výzkumů do praxe s mezinárodním uznáním. Spojuje je i skutečnost, že se doslovně dotýkají hvězd. TOPTEC totiž vyvíjí družicovou techniku a odrůda Opal® Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám se roku 2015 podívala do vesmíru.

Z Turnova ke hvězdám
Turnov má bohatou tradici v opracovávání drahých kamenů. Brusiči si osvojili řemeslný um, jenž vedl k rozvoji optiky v regionu. „Tradice optiky zde tedy vznikala jako synergický efekt šperkařství,“ shrnul Tomáš Hocke. Právě i know-how místních optiků vytvořilo předpoklady pro vznik výzkumného centra TOPTEC.

Výzkumné centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC Ústavu fyziky plazmatu AV ČR je aktivní ve vývoji laserů, metrologie i analytických optických přístrojů. Vědci z centra mimo jiné opravovali dalekohled Ondřejovské hvězdárny, který je největší v ČR, a chystají se na revitalizaci teleskopu v Chile.

„V oblasti optických přístrojů jsme v Česku jednička a dostáváme se do širokého povědomí v Evropě. Naší hlavní výkladní skříní jsou projekty zaměřené na družicové přístroje a brzy budeme mít několik systémů v kosmu,“ řekl vedoucí TOPTEC Vít Lédl. Pracovišti připadají stále další vesmírné projekty a v budoucnu by rádo opanovalo právě například vývoj družicové přístrojové techniky na mezinárodní úrovni.


Starosta Turnova Tomáš Hocke, předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a hejtman Libereckého kraje Martin Půta (zleva) společně navštívili centrum TOPTEC.

TOPTEC v regionu
Pro starostu města i hejtmana je existence TOPTEC v regionu důležitá, jak zaznělo už při jejich únorové návštěvě Akademie věd. Centrum se navíc výrazně podílí na rozvoji vědy a výzkumu v kraji. „TOPTEC má velice úzkou vazbu na region. Jsme k němu přivázaní historicky i podporou, které se nám dostává od města i kraje. Cítíme tedy určitou společenskou odpovědnost, kterou chápeme tak, že budeme pomáhat firmám,“ podotkl Vít Lédl.

Aktuálně je pro TOPTEC důležitá výstavba nové budovy na pozemcích, které těsně sousedí s jeho současným sídlem. „Do konce letošního roku bychom mohli získat stavební povolení, budova by pak měla stát do konce roku 2025,“ nastínil ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR Radomír Pánek. Zásadní otázkou je ale financování výstavby.

Podpora ze strany kraje ale nezůstane pouze u slov: „Liberecký kraj je připravený stavbu spolufinancovat dvaceti miliony korun,“ zdůraznil hejtman. Aktuálně se cenový odhad výstavby pohybuje kolem 200 milionů korun. Liberecký kraj v čele s Martinem Půtou svůj zájem participovat na rozvoji výzkumu a vývoje v kraji stvrdí podpisem připravovaného memoranda s Akademií věd ČR.

Jablka Akademie věd
Návštěva se následně přesunula do Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám Ústavu experimentální botaniky AV ČR ve Střížovicích. Pracoviště v místě funguje už od padesátých let minulého století. „Unikátnost stanice nespočívá v její velikosti, ale ve schopnosti implementace výsledků do praxe,“ vyzdvihl její vedoucí Radek Černý.


Vedoucí Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám Radek Černý seznámil hosty s výsledky pracoviště.

S pěstováním jabloní zde pracoviště nezačínalo „na zelené louce“. V době jeho založení bylo pro region typické ovocnářství a jablka se odsud odvážela i do zahraničí. Šlechtění zde přispívá ke zvýšení odolnosti jabloně, snížení aplikace chemických postřiků a zátěže životního prostředí a zároveň zlepšuje konkurenceschopnost českého ovocnářství i vědy.

Celosvětový prodej stromků odrůd jabloně Ústavu experimentální botaniky AV ČR už přesahuje 1,5 milionu stromků ročně. Radek Černý doplnil, že je prodávají čeští a zejména zahraniční licenční partneři, s nimiž ústav uzavírá licenční smlouvy: „Jde bezmála o sto padesát smluv, které zpřístupňují partnerům z řad školkařů, pěstitelů, obchodních a marketingových společností licenční množení a prodej stromků, případně obchodování s plody.“ Kladné ohlasy na vyšlechtěná jablka potvrdila i Eva Zažímalová: „Z pozice bývalé ředitelky pracoviště mohu dosvědčit, že na jablka jsme měli vždy skvělé a pozitivní reakce.“

Do budoucna by stanice chtěla instalovat fotovoltaické panely v sadu. Kromě výroby vlastní elektřiny by jejich vystavění nad stromky otevřelo nepřeberné množství nových vědeckých aspektů, jimiž by se mohlo pracoviště zabývat. Jejich umístění by tedy vedle finančních úspor přineslo i velký výzkumný potenciál.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-01

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-01

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-03

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-03

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-04

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-04

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-05

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-05

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-06

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-06

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-08

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-08

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-09

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-09

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-100

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-100

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-13

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-13

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-15

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-15

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-16

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-16

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-17

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-17

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-21

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-21

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-23

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-23

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-24

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-24

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-25

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-25

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-26

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-26

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-28

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-28

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-29

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-29

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-30

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-30

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-32

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-36

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-37

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-39

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-42

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-45

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-47

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-50

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-51

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-52

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-53

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-54

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-58

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-59

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-63

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-65

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-66

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-67

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-68

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-71

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-73

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-77

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-78

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-79

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-80

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-82

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-86

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-91

2023-05-05_TOPTEC_UEB Strizovice_EZ_web-93

Přečtěte si také