Zahlavi

PŘIPOMÍNKA: Výběrové řízení do Programu TANDEM AV ČR – CNRS, 2022–2024

29. 03. 2021

Akademie věd České republiky (AV ČR) a Francouzské centrum pro výzkum ve společenských a humanitních vědách v Praze (CEFRES)/CNRS vyhlašují třetí ročník programu TANDEM. Program je založený na Platformě CEFRES a usiluje o excelenci výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd.

Cílem programu TANDEM je zapojení dvou badatelů, jednoho z AV ČR, druhého z CNRS, v rámci společného výzkumného projektu, který vyústí v předložení projektu ERC (jedná se zvláště o synergy, ale možné jsou i startingconsolidation či advanced). Jsou vítány všechny společenskovědní a humanitní disciplíny.

Společná práce vybraného týmu TANDEM začne v únoru 2022 a potrvá dva roky. Tým bude mít svoji základnu v CEFRESu v Praze. Projekty ERC mohou být předloženy až dvakrát během období přidružení týmu TANDEM k CEFRESu.

Badatel AV ČR zapojený do programu TANDEM bude přidružený k CEFRESu na 0,5 pracovního úvazku a bude podpořen ze zdrojů AV ČR. Badatel CNRS získá finanční podporu v rámci programu SMI (SMI – Soutien à la mobilité internationale) na dobu 7 měsíců a dále bude přidružen v rámci „affectation“ k CEFRESu na 2 roky. Tým programu TANDEM bude mít možnost vybrat si jednoho post-doktoranda, který bude podpořen ze zdrojů CEFRESu a Univerzity Karlovy.

DŮLEŽITÉ: Informace k programu TANDEM jsou publikovány Akademií věd ČR (pro výzkumníky z AV ČR) a současně prostřednictvím CEFRES (pro výzkumníky z CNRS).

Přihlášky musí být vyplněny v anglickém (preferováno) či francouzském jazyce. Zájemcům stačí znalost anglického jazyka (cílem programu není podporovat jen frankofonní uchazeče)

Výzkumníci z AV ČR odevzdávají návrhy projektů prostřednictvím online aplikace KIS (https://kis.avcr.cz/kis2/cefres/register). Pro úspěšné odevzdání projektu je nutné jeho schválení ředitelem daného ústavu AV ČR v aplikaci KIS.

Výzkumníci z CNRS zasílají své přihlášky řediteli CEFRES (viz kontakt níže). Informace zde.

Výběrové řízení je dvoukolové. Pro přihlášení do prvního kola není nutné mít partnera z CNRS, jeho nalezení je však nezbytnou podmínkou pro hodnocení projektu v druhém kole. Termín odevzdání je 16. 5. 2021.

HARMONOGRAM:

20. ledna 2021: Zveřejnění výzvy.

16. května 2021: Nejzazší termín pro odevzdání přihlášky.

31. května 2021: Předvýběr tří nejlepších návrhů projektů Komisí složenou ze zástupců AV ČR, CEFRES, CNRS a Karlovy univerzity. Důraz bude kladen na kvalitu výzkumného projektu a jeho potenciál pro předložení projektu ERC.

12. června 2021: Vyhlášení výzvy k nalezení vhodného post-doktoranda (financovaného CEFRESem a Karlovou univerzitou v období trvání projektu). Výzva bude zveřejněna na stránkách Karlovy univerzity a CEFRESu.

15. září 2021: Nejzazší termín pro dodání podkladů o partnerovi z CNRS/AV ČR.

4. října 2021: Komise vybere nový tým TANDEMu pro období 2/2022–1/2024 na základě největšího potenciálu pro předložení projektu ERC.

Listopad 2021: Nejzazší termín pro badatele z CNRS z vítězného týmu pro podání žádosti o 7měsíční stáž při CEFRESu (tzv. SMI – program “Soutien à mobilité internationale”) na období od února do srpna 2022.

Leden 2022: Zahájení řešení projektu badatelem z AV ČR.

Březen 2022: Nejzazší termín pro badatele z CNRS z vítězného týmu pro podání žádosti o dvouleté “přidružení” k CEFRES (září 2022–srpen 2024).

KONTAKTY:

Pro další informace a podporu při sestavování týmu TANDEM se neváhejte obrátit na následující vědecké a administrativní koordinátory:

Tomáš Kostelecký, člen Akademické rady AV ČR a koordinátor projektu TANDEM ze strany AV ČR.

e-mailkostelecky@kav.cas.cz

Jérôme Heurtaux, ředitel CEFRES a koordinátor programu TANDEM ze strany CEFRES a CNRS. Kandidáti AV ČR (nebo CNRS) se mohou obrátit na ředitele CEFRESu o pomoc s vyhledáním svého spolupracovníka ze CNRS (nebo AV ČR).

e-mailjerome.heurtaux@cefres.cz

Denisa Jetelinová, Kancelář AV ČR, Odbor mezinárodní spolupráce, Národní 3, 117 20 Praha 1 - tel: 221 403 354

e-mailjetelinova@kav.cas.cz