Zahlavi

Nová možnost spolupráce v rámci aktivity SEA-Europe JFS

16. 06. 2020

AV ČR se již podruhé zapojila do dalšího kola výběrového řízení na společné tříleté multilaterální projekty v rámci aktivity Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (SEA-Europe JFS).

Výzkumníci z pracovišť AV ČR mohou od 15. 6. 2020 podávat návrhy multilaterálních projektů na téma Infectious Diseases (incl. COVID-19), Nanotechnologies, Digital Health (incl. Infectious Diseases) a Bioeconomy (incl. Application of ICT-based Technologies).  

Podmínkou pro podání návrhu projektu je sestavení konsorcia o minimálně třech vědeckých týmech ze zemí zapojených do aktivity SEA-Europe JFS, přičemž zapojeny musí být vždy týmy z Evropy i jihovýchodní Asie. Projektový návrh předkládá za celé konsorcium projektový koordinátor prostřednictvím online portálu PT-Outline.

Povinností vědeckého týmu z AV ČR je také zaslat na adresu zochova@kav.cas.cz vyplněný formulář Project Proposal Details.

V rámci aktivity SEA-Europe JFS hradí každá partnerská organizace náklady své národní části projektu. V případě České republiky je oprávněným žadatelem o finanční podporu pracoviště AV ČR. Maximální celková částka, kterou AV ČR podpoří úspěšný tým, je 120 000 EUR na celou dobu řešení projektu (tj. 36 měsíců).

Uzávěrka pro podání návrhů projektů zaměřených na tematické oblasti Infectious Diseases (incl. COVID-19) a Nanotechnologies je 15. 12. 2020. Projektové návrhy se zastřešujícím tématem Digital Health (incl. Infectious Diseases) a Bioeconomy (incl. Application of ICT-based Technologies) mohou vědecké týmy zasílat do 15. 1. 2021

Všechny informace k výzvě, včetně seznamu zúčastněných zemí, jsou k dispozici na webových stránkách aktivity: https://www.sea-eu-jfs.eu/calls.

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Alena Žochová, Ph.D., zochova@kav.cas.cz, +420 221 403 566