Zahlavi

Nová mobilní aplikace SeisLok pomůže sledovat otřesy v západních Čechách

15. 11. 2018

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR vyvinul novou aplikaci do mobilních telefonů, která uživatele informuje o aktuálních zemětřeseních v západních Čechách. Mobilní aplikace SeisLok tak usnadňuje přístup k informacím v této seismicky neklidné lokalitě. Vývoj aplikace financoval program Strategie AV21 Akademie věd České republiky. Aplikace je zdarma.

Aktuální informace v aplikaci vychází především z údajů stávající moderní sítě seismických stanic WEBNET, která v západočeské zemětřesné oblasti nepřetržitě seismickou aktivitu monitoruje. Aplikace proto poskytne přesnější informace než zahraniční mobilní aplikace EarthQuake či Earthquake Alert!, které pracují s údaji stanic umístěných ve větší vzdálenosti od epicenter západočeských zemětřesení.

Přesnější než zahraniční aplikace

Oblast severně od Chebu čas od času postihují zemětřesné roje, což je označení pro série zpravidla menších zemětřesení; silnější z nich bývají obyvateli okolních obcí pocítěna, nejsilnější mohou způsobit drobné škody. Zatím poslední zemětřesný roj proběhl v květnu 2018. V této době hledaly na webových stránkách Geofyzikálního ústavu aktuální informace tisíce lidí.

Mobilní aplikace SeisLok poskytuje aktuální informace o zemětřeseních na území západních Čech. Umožňuje sledování polohy epicenter zemětřesení v mapě nebo v seznamu jednotlivých zemětřesení, údaje je možné filtrovat podle stáří času vzniku nebo magnituda. V případě, že zemětřesení překročí určité magnitudo, nebo když Geofyzikální ústav vydá důležitou zprávu vztahující se k západočeským zemětřesením, zobrazí se uživateli aplikace notifikace.

Součástí aplikace je také dotazník, prostřednictvím kterého mohou lidé, kteří zemětřesení pocítili, poslat do Geofyzikálního ústavu shrnutí svých pozorování a pocitů. Mobilní aplikace je dostupná zdarma pro telefony s operačními systémy iOS a Android.

Podrobnější informace zde.

Připravil: Mirka Macháčková, Geofyzikální ústav AV ČR ve spolupráci s Odborem mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Geofyzikální ústav AV ČR