Zahlavi

Medaile Akademie věd významným osobnostem

23. 11. 2016

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš ocenil významné vědecké pracovníky medailemi AV ČR. Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách převzala prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., pamětní medaili Jana Patočky obdržel prof. Dr. h.c. Felix Unger a čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu získal prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc., FEng.

Prof. Jana Nechutová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity patří k předním evropským odbornicím v oblasti latinské literární medievistiky, prof. Felix Unger z Evropské akademie věd si získal celosvětové uznání jako významný vědec a organizátor vědeckých aktivit v Evropě a prof. Pavel Vlasák z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR stál u zrodu výzkumné skupiny zabývající se prouděním suspenzí a aplikací těchto poznatků zejména do oblasti potrubní dopravy.

Více informací o výzkumných aktivitách oceněných vědců najdete v tiskové zprávě ZDE

Foto: Stanislava Kyselová

Cestne-oborove-medaile_2

Cestne-oborove-medaile_2

Cestne-oborove-medaile_3

Cestne-oborove-medaile_3

Cestne-oborove-medaile_4

Cestne-oborove-medaile_4

Cestne-oborove-medaile_5

Cestne-oborove-medaile_5

Cestne-oborove-medaile_6

Cestne-oborove-medaile_6

Cestne-oborove-medaile_7

Cestne-oborove-medaile_7

Cestne-oborove-medaile_8

Cestne-oborove-medaile_8

Cestne-oborove-medaile_9

Cestne-oborove-medaile_9