Zahlavi

Kniha roku Nakladatelství Academia objasňuje proměny literatury za protektorátu

19. 09. 2023

Velkomoravské elity, profesoři v Praze ve středověku či německá literatura v Česku. Témata z historie a dějin literatury ovládla 15. ročník Cen Nakladatelství Academia. Publikaci Pavla Janouška a kolektivu autorů Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava porota 18. září 2023 přiřkla titul kniha roku, a označila ji tak za absolutního vítěze. Dílo zvítězilo i v kategorii původních vědeckých nebo populárně-naučných prací.

Oceněná kniha zobrazuje mimo jiné, jak českou literaturu formovaly a měnily události jako mnichovská dohoda nebo německá okupace. Hledat kořeny a připomínat si věci, které nevytvářejí jen příznivý obraz, je podle spoluautorky knihy Ivy Málkové důležité. „Při práci jsme se vraceli k leckdy zapomenutým textům. Ukazují různé způsoby komunikace i podoby strachu a ohrožení, s nimiž se každý vyrovnával po svém,“ doplnila další ze spoluautorek Kateřina Piorecká.


Spoluautorky knihy roku Alena Šidáková Fialová, Iva Málková a Kateřina Piorecká převzaly křišťálovou plastiku z dílny Jana Exnara.

Podstatnou část knih, které Nakladatelství Academia vydá, tvoří zahraniční publikace přeložené do češtiny. Jako nejlepší překlad porota vyhodnotila Kompendium německé literatury českých zemí, o nějž se zasloužili Jan Budňák a Štěpán Zbytovský s kolektivem autorů. Jak zdůraznil Jan Budňák, kniha není klasickou překladovou publikací. „Je v ní zastoupeno asi čtyřicet autorů, které překládalo přibližně dvacet lidí. My se Štěpánem Zbytovským jsme tento ‚cirkus‘ kočírovali.“

Od encyklopedie po nejprodávanější knihu
V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace uspěli Mlada Holá a Martin Holý s kolektivem autorů. Dílo Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458–1622) sleduje různé aspekty života těchto profesorů, věnuje se ale i knihovnám a mecenátu.

Výtvarným zpracováním nejvíce zaujaly Velkomoravské elity Mikulčic. Grafiku Zdeňku Tukovi se v publikaci podařilo vizuálně sjednotit obsah různých oborů tak, že působí elegantně a celistvě.

Knize, na níž se v ostatních kategoriích nedostalo, uděluje svou cenu porota. V letošním ročníku ji získal Vojtěch Čurda za monografii o literárním kritikovi a komunistickém ideologovi Ladislavu Štollovi.

Z produkce Nakladatelství Academia si zákazníci v loňském roce nejčastěji kupovali Dějiny lidí Martina Rychlíka. Publikace si tak k vítězství v kategorii publicistiky soutěže Magnesia Litera připsala i titul nejprodávanější kniha Nakladatelství Academia roku 2022.

O ceny se v letošním ročníku ucházelo 67 publikací, které Nakladatelství Academia nebo pracoviště Akademie věd ČR vydaly v roce 2022. Vítěze kategorií vybírala desetičlenná porota v čele s experimentálním fyzikem a popularizátorem Ivo Krausem.


Ceremoniálem, který se konal v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze, provázel ředitel nakladatelství Jiří Padevět.

Studentská soutěž
Na ceremoniálu se také oznámily výsledky 11. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia. V kategorii humanitních a společenských věd zvítězila Zdeňka Horáčková s prací Spor o Piombino a jeho reflexe na císařském dvoře. Ve vědách o neživé přírodě odborná porota posoudila jako nejlepší práci Aspekty svícení ve virtuálním prostoru Davida Ticháčka. Práce Vztah exteriéru, výskytu klinické mastitidy a somatických buněk u holštýnského skotu vynesla Janu Vařekovi první místo ve vědách o živé přírodě a chemických vědách. Vítězné práce vydá Nakladatelství Academia do roka knižně.

Odborná porota vybírala vítěze ze 40 přihlášených magisterských diplomových prací, které jejich autoři obhájili mezi 16. říjnem 2021 a 31. říjnem 2022. Vítězky a vítěz loňského ročníku si na ceremoniálu převzali knižní exempláře jejich závěrečných prací.

Záznam ceremoniálu můžete zhlédnout na kanálu YouTube:

Ceny Nakladatelství Academia v jednotlivých kategoriích:

Kniha roku: Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava – Pavel Janoušek a kol. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Nejprodávanější kniha roku 2022: Dějiny lidí – Martin Rychlík
Cena poroty: Ladislav Štoll Příběh komunistického ideologa a formování československé kultury ve 20. století – Vojtěch Čurda
Původní vědecká nebo populárně-naučná práce: Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava – Pavel Janoušek a kol. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Překlad vědecké nebo populárně-naučné práce: Jan Budňák, Štěpán Zbytovský a kol. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) za překlad knihy Kompendium německé literatury českých zemí – Peter Becher, Steffen Höhne, Jörg Krappmann, Manfred Weinberg (eds.)
Slovník nebo encyklopedická publikace: Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku – Mlady Holá, Martin Holý a kol. (Historický ústav AV ČR)
Výtvarné zpracování: Zdeněk Tuka za grafickou přípravu knihy Lumíra Poláčka a kol. Velkomoravské elity z Mikulčic (Archeologický ústav AV ČR, Brno)


Vítězné knihy

Vítězné práce Studentské soutěže Nakladatelství Academia:

Humanitní a společenské vědy: Spor o Piombino a jeho reflexe na císařském dvoře – Zdeňka Horáčková (Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice)
Vědy o živé přírodě a chemické vědy: Vztah exteriéru, výskytu klinické mastitidy a somatických buněk u holštýnského skotu – Jan Vařeka (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze)
Vědy o neživé přírodě: Aspekty svícení ve virtuálním prostoru – David Ticháček (Filmová a televizní fakulta, Akademie múzických umění v Praze)

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Josef Landergott, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

BE8A8721

BE8A8721

BE8A8736

BE8A8736

BE8A8737

BE8A8737

BE8A8751

BE8A8751

BE8A8756

BE8A8756

BE8A8761

BE8A8761

BE8A8773

BE8A8773

BE8A8779

BE8A8779

BE8A8787

BE8A8787

BE8A8796

BE8A8796

BE8A8803

BE8A8803

BE8A8806

BE8A8806

BE8A8810

BE8A8810

BE8A8819

BE8A8819

BE8A8826

BE8A8826

BE8A8833

BE8A8833

BE8A8840

BE8A8840

BE8A8844

BE8A8844

BE8A8848

BE8A8848

BE8A8856

BE8A8856

BE8A8860

BE8A8863

BE8A8867

BE8A8876

BE8A8888

BE8A8896

BE8A8916

BE8A8924

BE8A8933

BE8A8938

BE8A8958

BE8A8965

BE8A8979

BE8A8995

BE8A8998

BE8A8999

BE8A9000

BE8A9001

BE8A9014

BE8A9024

Přečtěte si také