Zahlavi

Iva Bittová hostem Hudební archeologie

30. 05. 2018

Představení knižní novinky i koncert zpěvačky Ivy Bittové. Na to se mohou těšit návštěvníci dalšího dílu z cyklu Hudební archeologie, který se 1. června koná na archeologické základně Akademie věd ČR v Mikulčicích.

Při té příležitosti ředitel Archeologického ústavu Brno Lumír Poláček představí novou publikaci nazvanou Mikulčice – genius loci, která vyšla s podporou Strategie AV 21. Kniha plná autentických fotografií přibližuje atmosféru převratných archeologických objevů na mikulčických Valech v padesátých a zejména šedesátých letech minulého století. Přináší svědectví o tehdejší době a s ní spojeném vzepětí slovanské archeologie, o nadějích a očekáváních ve společnosti i na vykopávkách.

Akce je oficiálním zahájením archeologické sezóny 2018 v Mikulčicích a současně připomenutím jednoho z osmičkových mezníků v českých dějinách. Vstup je zdarma.

Připravila: Pavla Růžičková, Archeologický ústav Brno AV ČR, ve spolupráci s Alicí Horáčkovou, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Archeologický ústav Brno AV ČR