Zahlavi

Italští vědci v České republice

27. 04. 2018

Při příležitosti "Italského dne vědy ve světě" pořádá italská ambasáda po celém světě informační a osvětovou iniciativu zaměřenou na italské vědce v zahraničí. Akcím v České republice udělila záštitu předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová.

Italské velvyslanectví v Praze se této iniciativy účastní prostřednictvím dvou konferencí - v Brně, 17. 4. 2018 a v Praze, 26. 4. 2018. Pražského setkání se účastnila celá řada italských vědců a studentů, kteří se v Česku věnují mnoha různým oblastem vědeckého výzkumu. Pražské setkání zahájil Aldo Amati, velvyslanec Itálie v ČR, který ocenil velké množství italských vědců pracujících na českých výzkumných pracovištích: „ Vědci jsou mnohem lepší vyslanci svých zemí než my profesionální diplomaté a mnohem lépe propagují svou vlast a její kulturu v jiných zemích,“ řekl mimo jiné Aldo Amati. Za Akademii věd pozdravil italskou vědeckou komunitu člen předsednictva Akademické rady AV ČR Martin Bilej. Ocenil i osobní zkušenost ze spoluprací s italskými kolegy: „Přeji vám u nás všechno nejlepší a hlavně zůstaňte s námi!“

Zleva sedící člen předsednictva Akademické rady AV ČR Martin Bilej, velvyslanec Itálie v ČR Aldo Amati a lékař a imunolog z Mikrobiologického ústavu AV ČR Luca Vannucci

 

Kongres v Praze uspořádalo Italské velvyslanectví ve spolupráci s Laboratoří imunoterapie Mikrobiologického ústavu AV ČR. Její vedoucí Luca Vannucci, lékař a imunolog, dlouhodobě působící v Česku přednesl úvodní přednášku. Poté vystoupilo několik italských i českých vědců se svými zkušenostmi z italsko-české spolupráce mezi vědci a institucemi působícími v zájmu vědeckého rozvoje každého národa v evropské perspektivě.

Připravil: Jan Martinek, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: archiv Mikrobiologického ústavu