Zahlavi

IZRAEL - Výzva k podávání žádostí o finanční dotaci na spolupráci s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli v r. 2018

10. 01. 2018

Dne 9. 1. 2018 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o finanční dotaci určenou pro rozvoj spolupráce pracovišť AV ČR s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli. Podpořené aktivity v rámci této výzvy musí být realizovány nejpozději do 31. 10. 2018.

Formulář žádosti je k dispozici ke stažení zde. Kopii žádosti, opatřenou podpisem ředitele/ředitelky pracoviště AV ČR a razítkem, je třeba zaslat elektronicky (pdf) na adresu revicka@kav.cas.cz nejpozději do 9. února 2018.

Dotaci lze čerpat na tyto aktivity:

a)  krátká návštěva (do 1 týdne) význačného izraelského vědeckého pracovníka na  pracovišti AV ČR (seminář, přednáška apod.);

b)  krátkodobý pracovní pobyt (do 3 týdnů) začínajícího vědeckého pracovníka z pracoviště AV ČR na  prestižním vědecko-výzkumném pracovišti v Izraeli.

Dotaci lze čerpat výlučně na cestovní a pobytové náklady (ubytování v ČR do výše 1.600 Kč/os./noc), diety a kapesné dle zákonné normy, cestovní zdravotní pojištění a víza (výhradně pro krátkodobé pobyty vědeckých pracovníků v Izraeli).

Upřednostněny budou žádosti z pracovišť AV ČR, která v předešlých výběrových řízeních v r. 2016 a 2017 žádost o dotaci nepodávala či čerpala dotace v malé míře.

V případě, že pracoviště bude žádat o dotaci na více než jednu aktivitu, je třeba vyplnit a zaslat odpovídající množství formulářů o dotaci. Jedním formulářem žádosti lze žádat o dotaci pouze na jednu aktivitu.

 

Kontakt: Mgr. Petra Revická, revicka@kav.cas.cz, tel. 221 403 299