Zahlavi

Deset vynikajících vědců získalo titul „doktor věd“

25. 05. 2017

Akademie věd ČR uděluje titul „doctor scientiarum“ (DSc.) výrazným vědeckým osobnostem jako ocenění jejich vysoké vědecké kvalifikace, originality, etiky vědecké práce a schopnosti motivovat a inspirovat ke zvídavosti nejen studenty, ale i širší veřejnost. Diplomy doktora věd převzalo deset jeho nových nositelů  ve středu 24. května.

Ocenění vědeckým osobnostem předala předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová, pro níž se se tento titul pojí s naprostou autenticitou, důvěryhodností, čestností, poctivostí a entuziasmem, ale také strázněmi a trvalými oběťmi. „Přeji všem oceněným hodně nadšení pro vědu, bohaté granty a především radost z práce,“ řekla na závěr své řeči.

Novými doktory věd jsou Jan Hanousek, Martin Hrubý, Evžen Kočenda, Martin Lysák, Marcela Mikulová, Pavel Neužil, Petr Štěpnička, Petr Tichavský, Leoš Valášek a Vítězslav Zima. Profily jednotlivých oceněných najdete v tiskové zprávě.

V současnosti představuje vědecký titul „doktor věd“ v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce. Do 20. dubna 2017 udělila Akademie věd ČR 147 těchto ocenění.

Komplexní posouzení osobnosti vědeckého pracovníka zabezpečují odborně vysoce kvalifikované komise, jejichž členy jsou specialisté z pracovišť Akademie věd ČR a vysokých škol, a nejméně tři oponenti. Takovéto posouzení je zárukou vědecké kvality nabyvatele titulu, které nemůže být nahrazeno pouhým automatickým hodnocením scientometrických ukazatelů.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Zdeněk Rerych

170525-02

170525-02

170525-03

170525-03

170525-04

170525-04

170606-01

170606-01

170525-05

170525-05

170525-06

170525-06

170525-07

170525-07

170525-08

170525-08

170525-09

170525-09

170525-10

170525-10

170525-11

170525-11

170525-12

170525-12

170606-02

170606-02

170606-03

170606-03

170606-04

170606-04

170606-05

170606-05

Přečtěte si také